Overvægt er et samfundsproblem, siger syv ud af ti danskere

 

Det kan være svært at modstå det lette, søde quick-fix når man mangler energi og overskud

Overvægt anses som et problem for det danske samfund. Det siger et flertal af adspurgte danskere i en rapport som bl.a. Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen er forfattere til. Rapporten belyser danskernes viden og holdninger om overvægt.

Faktisk siger 72% ud af ca. 5000 personer over 18 år at overvægt er et problem for samfundet. Dykker man længere ned i rapporten ser man at 81% af de adspurgte mener, at vi lever i et samfund, der gør det nemt at være inaktivt samt spise mere end hvad godt er. Så langt er de fleste enige om problemstillingen.

Men har overvægtige et personligt ansvar? Det mener tre ud af fire adspurgte i undersøgelsen, men det er den Danske Sundhedsstyrelse ikke enige i.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, så viser erfaringer, at stigmatisering af overvægt kan blive begrænset, hvis flere får en bedre forståelse for, hvordan overvægt og svær overvægt opstår. Stigmatisering skal der gøres noget ved, for dette kan have alvorlige psykosociale og fysiske konsekvenser for den enkelte, fortæller styrelsen.

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Tatjana Hejgaard, siger bl.a. følgende om undersøgelsen: “Det er vigtigt at slå fast, at udvikling af overvægt ikke kun er den enkeltes ansvar, men også er bestemt af både samfundsmæssige forhold og den enkeltes levekår… Hertil kommer den tilbøjelighed til at tage på, som er generisk bestemt… Det er derfor også et samfundsansvar at være med til at forebygge overvægt i befolkningen og at arbejde på at reducere stigmatiseringen af dem, der lever med overvægt og svær overvægt”. [1]

 

Hvor mange er overvægtige og hvad er de helbredsmæssige konsekvenser?

Ifølge Sundhedsstyrelsens egne tal fra 2018 så er 51% af den voksne befolkning er overvægtige. Således er 34 procent moderat overvægtige, mens 17 procent er svært overvægtige. Det er normalt at man anvender BMI (Body Mass Index) som et praktisk mål for at vurdere graden af overvægt hos voksne. Man anvender også ofte taljemål som et supplement til BMI. Overvægt er ikke overraskende sundhedsskadeligt og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med graden af overvægt [2]. Især svær overvægt er forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdomme, fx type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere former for cancer, søvnapnø, ledsmerter i de mest belastede led, psykiske problemer samt fertilitetsproblemer.

 

Hvad kan vi gøre for at få mere sundhed og forebyggelse?

Sundhedogforebyggelse erklærer sig enig med Sundhedsstyrelsen i at stigmatisering skal undgås hvis vi skal komme overvægt til livs men dette løser ikke hele problemet.  Vi har alle naturligvis et kæmpe medansvar for at tage hånd om vores eget liv og sundhed – det er ikke nødvendigvis noget som staten skal løse for en. Sund kost og motion er for de fleste de vigtigste elementer til at opnå en sund vægt.

Her vil jeg anbefale min side: Hvad er en sund diæt?

 

Stabilt blodsukker kan hjælpe

Lavt blodsukker er noget vi alle oplever fra tid til anden. Den lette, hurtige løsning er en sød snack som straks får blodsukkeret op. Effekten er dog ganske kortvarigt da ens blodsukker kort efter vil komme hurtigt ned igen, og måske endnu lavere end før man spiste sin snack. Så kan man spise sig endnu en snack også kommer op igen. Op og ned og op. Ustabilt blodsukker kan være svært at bryde, især hvis man allerede er afhængig af det hurtige fix. Det er svært at komme uden om mineralet chrom, når emnet handler om kroppens regulering af blodsukkeret.

Jeg har tidligere skrevet to artikler om dette emne som jeg kan henvise til her:

Så let undgår du ustabilt blodsukker

Vigtig viden om dit blodsukker

 

Hvad mener du? Er overvægt vores eget ansvar? Del din mening nedenfor eller deltag i debatten på min Facebookside

Kunne du lide denne artikel? Del din mening nedenfor eller deltag i debatten på min Facebookside

 

Referencer

[1] https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Danskernes-viden-om-og-holdninger-til-overvaegt-og-sundhed

[2] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/92e34f6d5d94489f803c677fe757c3c2.ashx#:~:text=%E2%88%92%2051%20procent%20af%20den%20voksne,17%20procent%20er%20sv%C3%A6rt%20overv%C3%A6gtige.

 

 

 

Mere evidens: Coenzym Q10 kan forbedre kontrol med diabetes

Coenzym Q10 (Q10) kan muligvis forsinke progressionen af type-2 diabetes, ifølge ny forskning.

Dem, der er diagnosticeret med type 2 diabetes mellitus (omtalt diabetes i resten af denne artikel), viser ofte tegn på Q10 mangel. Q10 er et vitaminlignende stof, som findes i cellernes mitokondrier. Q10 er bl.a. nødvendigt for omdannelse af glukose til energi (ATP) og fungerer endvidere som en antioxidant, som beskytter vores celler mod oxidativt stress og frie radikaler. Derfor kan mangel på Q10 kan være problematisk.

Q10 tilskud kan være med til at sikre bedre kontrol med type 2 diabetes

Der er findes allerede megen evidens for at Q10 tilskud kan forbedre patienters kontrol med diabetes. En gruppe forskere fra Arak University i Iran har undersøgt  effekten af Q10 tilskud i diabetes patienter. Formålet med studiet var at vurdere effekterne af Q10 tilskud på blodindholdet af adiponectin, leptin, 8-isoprostane, malondialdehyd og A/L ratio i 68 kvinder med diabetes. Disse stoffer er såkaldte biomarkører. Disse bruges til at identificere og vurdere sygdomme. Fx er lave blodværdier af adiponectin ofte forbundet med type 2 diabetes. Høje niveauer af 8-isoprostane kan indikere øget oxidativt stress. Høje niveauer af leptin og malondialdehyd kan indikere øget oxidativt stress og insulin resistens.

 

Resultaterne af studiet

Det dobbelt blindede studie inddelte de deltagende kvinder i to grupper. Den ene gruppe fik 100 mg Q10 om dagen. Den anden gruppe fik placebo. De kvinder, der fik Q10, øgede deres værdier af adiponectin signifikant. Niveauerne af 8-isoprostane, leptin og malondialdehyd faldt som følge af Q10 tilskud.

Studiets forskere konkluderede, at Q10 tilskud kan være med til at forbedre insulin resistens og reducere oxidativt stress i diabetes patienter.

 

Mangel på Q10

Jeg har oprettet en google søgestreng med søgeordene ”forebyggelse og mangel q10 god optagelighed”, hvis du ønsker mere information om Q10.

Læs mere om hvad Q10 ellers er godt for

Fy for den lede kolesterol

Coenzym Q10 fjerner bivirkninger fra kolesterolsænkende medicin

 

Reference

Mahsa Gholami, Parvin Zarei, Bahman Sadeghi Sedeh, Fatemeh Rafiei & Ali Khosrowbeygi (2018)Effects of coenzyme Q10 supplementation on serum values of adiponectin, leptin, 8-isoprostane and malondialdehyde in women with type 2 diabetes, Gynecological Endocrinology, DOI: 10.1080/09513590.2018.1481944