Kort nyt: God sikkerhedsprofil på D-vitamin

Nu har en gruppe forskere fra New Zealand dokumenteret en høj sikkerhed ved indtagelse af højdosis D-vitamin i en periode på flere år.

Indtagelse af fedtopløselige vitaminer har i mange år været fulgt op af advarsler om farene ved at overdosere dem. Alt kan naturligvis overdoseres, også fedtopløselige vitaminer, men det ser efterhånden ud som om, der skal ekstraordinære tiltag til for at pådrage sig skader fra indtagelse af denne type vitaminer. A-vitamin og E-vitamin står tilbage som de eneste fedtopløselige vitamin, hvor risikoen for at få for meget stadig er mest reel.

 

Formået med undersøgelsen, som var randomiseret, dobbelt-blindet og placebokontrolleret, var at dokumentere sikkerheden af vitamin D3 givet i en høj dosering over en længere periode. Forskerne fik deres data fra en undersøgelse med 5108 personer i alderen 50 – 84 år fra New Zealand. Halvdelen af deltagerne fik D3-vitamin i form af 100.000 internationale enheder (2500 mikrogram) en gang om måneden, og den anden halvdel af deltagerne fik placebokapsler en gang om måneden i gennemsnitligt 3,3 år, fra 2,5 år til 4,2 år. Alle deltagere besvarede desuden et månedligt spørgeskema, som handlede om de oplevede nogen bivirkninger i forbindelse med indtagelse af kapslerne. Ingen af deltagerne vidste, om de fik D-vitamin-kapsler eller placebo-kapsler.

 

Resultater

Resultatet af undersøgelsen viste, at 419 deltagere (16,5%) fra D-vitamingruppen havde rapporteret om mindst en bivirkning. I placebogruppen havde 399 deltagere (15,8%) rapporteret om mindst en bivirkning. Altså næsten det samme. Forskellen er da heller ikke statistisk signifikant, hvilket vil sige, at den kan bero på et tilfældigt udsving.

Det var de samme ting D-vitamin- og placebogruppen rapporterede som bivirkninger, dvs. luftvejsinfektioner, symptomer fra mave-tarmkanalen, uspecifik træthed, svimmelhed, hudproblemer samt ubehag af ukendt årsag. Den hyppigst rapporterede bivirkning var imidlertid smerte, som blev rapporteret af 3,1% af deltagerne i D-vitamingruppen og af 3,4% af deltagerne i placebogruppen.

Forskerne konkluderede, at tilskud på 100.000 internationale enheder (2500 µg) D3-vitamin i gennemsnitligt 3,3 år ikke havde indflydelse på deltagerne bivirkningsprofil.

 

Det synes vigtigt ikke at komme i underskud af D-vitamin

Jeg har tidligere skrevet om D-vitamin her på bloggen, som kunne være interessant at genbesøge.

Mange danskere lider af D-vitamin mangel

D-vitamin kan redde patienter med brystkræft

D-vitamin kan forebygge sygdomme

Reference

Scragg R, Khaw K, Toop L, et al. Monthly High-Dose Vitamin D Supplementation and Cancer RiskA Post Hoc Analysis of the Vitamin D Assessment Randomized Clinical TrialJAMA Oncol. Published online July 19, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.2178