Anti-aging og sundhed: ernæring er bedre end lægemidler

Frugt og grønsager er de vigtigste elementer af en sund diæt

‘Let thy food be thy medicine and medicine be thy food’. Sådan sagde den græske læge Hippokrates ca. 400 år før vores tidsregning. En dansk oversættelse kunne lyde ‘Lad mad være din medicin og medicin være din mad’. Hippokrates har fået betegnelsen “lægekunstens fader” og var en af de første personer til at adskille medicinfaget fra religion og overtro. Før Hippokrates’ tid troede folk at sygdom var guds straf og denne fejlopfattelse gik Hippokrates i rette med. Selvom eftertiden siden har påvist at flere af Hippokrates’ ideer og teorier om menneskekroppens anatomi og fysik var helt forkert, så havde han alligevel fat i den lange ende da det kom til sygdomsforståelse. Han argumenterede dengang for at sygdom formentligt var et produkt af miljø, diæt og livsstil. Dette har vist sig at være helt rigtigt. Let thy food be thy medicine and medicine be thy food.

Her i år 2021, ca. 2400 år senere, lever forskningen indenfor madens indvirkning på kroppens funktioner i bedste velgående. En ny forskningsartikel fra Australien, University of Sydney, har givet ny indsigt ind i hvordan diæt kan påvirke sundhed og aldring. Forskningen viste, at ernæring havde en større effekt på cellernes aldring samt metaboliske sundhed end hvad lægemidlerne metformin, rapamycin og resveratrol havde. Disse lægemidler anvendes ofte til at behandle diabetes samt at sænke hastigheden for cellernes aldringsproces. Resultaterne indikerede tilmed at diæten er et stærkere værktøj til at holde sygdomme som diabetes, slagtilfælde og hjertekarsygdomme i skak end de undersøgte lægemidler.

Diæt påvirker vores helbred og aldring

Forskerne fandt frem til at kalorieindtaget og kostsammensætningen af proteiner, fedt og kulhydrater havde stor effekt på leveren og levercellens funktion. Protein og det totale kalorieindtag havde særlig stor effekt, ikke kun på det metaboliske system, men også på nogle fundamentale processer som kontrollerer hvordan vores celler fungerer.

Den ledende forsker, professor Le Couteur udtrykte: ”Vi ved alle sammen, at hvad vi spiser, påvirker vores helbred, men dette studie viste hvor dramatisk mad kan påvirkelig mange af de processer som opererer i vores celler. Dette giver os indsigt i hvordan diæt påvirker vores helbred og aldring”.

Mere specifikt, så påvirkede proteinindtag aktiviteten i mitokondrierne, som er kroppens energifabrikker. Mængden af protein og kalorier påvirkede også hvor præcist celler oversatter deres gener til forskellige proteiner som er nødvendige for at celler kan fungere optimalt og danne nye celler. Disse to fundamentale celleprocesser er linket til aldringsprocessen i kroppen.

Til sammenligning så virkede lægemidlerne ved at dæmpe cellens metaboliske respons til diæt fremfor at omforme dem. Forskerne fandt faktisk mere specifikke sammenspil mellem de biokemiske effekter af lægemidlerne og diætsammensætningen: Et anti-aging lægemiddel havde en større effekt på ændringerne i cellerne forårsaget af fedt og kulhydrater hvorimod et cancer- og diabetesmedikament begge blokerede effekterne af proteiner på mitokondrierne. På den måde kunne lægemidlerne påvirke hvordan

Vitaminer og mineralers påvirkning af aldringsprocesser

Studiet fra Australien fokuserede primært på de såkaldte makronæringsstoffer, protein, fedt og kulhydraters effekt på kroppens aldringsproces, men desværre ikke mikronæringsstoffers (vitaminer og mineraler).

En hurtig søgning på Google Scholar viser, at der de senere år har der været en del forskning indenfor det vitaminlignende stof Coenzym Q10s anti-aging og longevity egenskaber [3, 4, 5]. Spormineralet selen har også været undersøgt som et muligt anti-agingmiddel fordi stoffet ofte citeres for at spille en rolle i forebyggelse af inflammation, hjertekarsygdomme, injektioner og cancer [6,7]. Selvom der mangler store, kontrollerede kliniske studier til at give mere data, så tegner der sig umiddelbart et billede af disse stoffer er en essentiel del af en sund aldringsproces.

Vil du læse mere om sund aldring med Q10 og selen?

Nørdeafsnittet

Denne forskning, som er blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift “Cell Metabolism”, bygger videre på forskernes tidligere arbejde i mus og mennesker. Forskerne har nemlig tidligere vist at diæten sammen med specifikke kombinationer af proteiner, fedt og kulhydrater har en beskyttende effekt mod aldring, fedme, hjertekarsygdomme, dysfunktionelt immunsystem samt risikoen for metaboliske sygdomme som fx type 2 diabetes.

Seniorforsker, medforfatter og Akademisk Direktør hos Charles Perkins Center i Sydney, Professor Stephen Simpson har udtalt at lægemidler kan påvirke de samme såkaldte biokemiske pathways som næringsstoffer. Af denne grund er der blevet lagt meget arbejde i at finde lægemidler som kan forbedre den metaboliske sundhed og aldring uden at man behøver at ændre i diæten.

Forskerne ønskede at undersøge om lægemidler eller diæt var bedre til at re-modulere “ernærings-sensing” og metaboliske pathways i kroppen. Herudover ønskede de også at undersøge om lægemidler eller diæt interagerede med hinanden og gjorde hinanden mere eller mindre virksomme.

Professor Simpson udtalte: “Diæt er et stærkt medikament. Dog administreres lægemidler i disse dage uden nogen stillingtagen til hvorvidt og hvordan disse lægemidler interagerer med vores diæt – også selvom disse lægemidler er designet til at virke på samme måde og på den samme pathway som diæt… vi så at diætsammensætning havde en langt stærkere virkning end lægemidler… Fordi mennesker i bund og grund deler samme ernærings-signal pathways som mus, så indikerer denne forskning at mennesker ville få større effekt ved at ændre deres diæt fremfor at tage lægemidler, hvis de ønsker bedre metabolisk sundhed”.

Studiedesign

Forskningsholdet designede et komplekst musseforsøg med over 40 forskellige behandlinger, hvor hver enkelt behandling havde varierende diætindhold af proteiner, fedt, kulhydrater, kalorier og lægemiddelkoncentration. Studiet blev lavet for at undersøge effekten af tre anti-aging lægemidler på leveren, som er et hovedorgan i kroppens metabolisme. En af styrkerne ved studiet var brugen af det såkaldte “Geometric framework for nutrition” som blev udviklet af bl.a. professor Simpson. Dette framework gjorde det muligt for forskerne at vurdere effekten af de mange unikke diætsammensætninger på sundhed og sygdomme fremfor at kigge på enkelte næringsstoffer, som man ofte gør i andre studier.

Ledende forsker på projektet, Professor David Le Couteur, fortalte at selvom dette studie var meget komplekst så viser det samtidigt hvor vigtigt det er undersøge mange forskellige diæter på samme tid og ikke kun enkelte diæter: ”Denne tilgang er den eneste måde hvorpå vi kan få et overblik over interaktionen mellem diæt, vores sundhed og fysiologi.”

Læs hele forskningsartiklen her

Citaterne er frit oversat fra en reference 2, hvor forskerne udtalte sig til universitets hjemmeside.

 

Referencer

1 Le Couteur, David G., et al. “Nutritional reprogramming of mouse liver proteome is dampened by metformin, resveratrol, and rapamycin.” Cell metabolism (2021).

2 https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/11/15/diet-trumps-drugs-for-anti-ageing-and-good-metabolic-health.html?campaign=2021_SAM&source=email&area=university&a=alumni&type=o&pid=sam-extra-dec

3 Aaseth, Jan, Jan Alexander, and Urban Alehagen. “Coenzyme Q10 supplementation–in ageing and disease.” Mechanisms of Ageing and Development (2021): 111521.

4 Takahashi, Mayumi, and Kazuhide Takahashi. “Water-soluble CoQ10 as a promising anti-aging agent for neurological dysfunction in brain mitochondria.” Antioxidants 8.3 (2019): 61.

5 Takahashi, Mayumi, and Kazuhide Takahashi. 2019. “Water-soluble CoQ10 as A Promising Anti-aging Agent for Neurological Dysfunction in Brain Mitochondria” Antioxidants 8, no. 3: 61.

6 Alehagen, Urban, et al. “Impact of Selenium on Biomarkers and Clinical Aspects Related to Ageing. A Review.” Biomolecules 11.10 (2021): 1478.

7 Shu, Yanling, et al. “Association of dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults.” Clinical Nutrition 39.10 (2020): 3086-3091.

Drik op: Kaffe er godt for leveren ifølge et nyt stort studie

Så længe, der er koffein tilstede, så betyder det måske knap så meget hvilken slags kaffe, man drikker.

Drikker man mere end tre kopper kaffe om dagen så kan man opleve færre leverproblemer. Dette er konklusionen fra et stort studie fra USA, som for nyligt er blevet offentliggjort.

Dette studie formodes at være det mest omfattende af sin slags. Forskerne kiggede bl.a. på kaffes sundhedseffekter på leveren. Studiet er baseret på tal fra den såkaldte ”National Health and Nutrition Examination Survey”, hvor man spurgte ind til deltagernes drikke- og spisevaner.

”Dette er det tættest vi nogensinde kommer på at få et link mellem hvad folk spiser eller drikker og deres leversundhed”. Sådan forklarede Elliot Tapper, som er Ph.d., læge og en af forskerne bag studiet.

Forskerne kiggede på data fra ca. 4500 deltagere som deltog i undersøgelsen i perioden 2017-2018. Deltagerne havde en gennemsnitlig alder på 48 år og 73% var overvægtige. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem kaffeindtag og fedtlever. Til gengæld fandt forskerne en sammenhæng mellem kaffe og en nedsat risiko for fibrose. De deltagere, som drak mere end tre (3) kopper om dagen, havde mere favorable fibroscanninger (scanning af leveren).

Fibroscanninger udføres med ultralyd og resultatet angives i enheden kilopascal. Værdier lavere end 7 kilopascal er det samme som ikke betydende fibrose hvor værdier mellem 7 og 12 er betydende fibrose [2]. Højere værdier end 12 kan fører til skrumpelever (også kalder levercirrose)

”Der er hepatologer i hele verdenen som aktivt anbefaler kaffe – de vil føle sig bemyndiget af disse data” fortæller Dr. Elliot Tapper. Han fortsætter ”Jeg vil gerne se mere data før jeg starter med at bruge vores værdifulde tid på at vejlede patienter om kaffe. Der er mange andre data-drevne interventioner mod leversygdomme som vi burde fokusere på.

Dog fortæller forskeren også at dette studie vil være vigtigt for patienter som er interesseret i mere naturlige behandlinger: ”for patienter, som er meget interesseret i en naturlig intervention og som gerne vil tage en aktiv rolle for deres leversundhed, her vil jeg fortælle dem at undgå kulhydrater og motionere mere – og at det er OK at drikke kaffe som en del af den daglige rutine”.

 

Bekræftende tal fra England

Et andet studie som er baseret på tal fra Storbritannien viste også at kaffe umiddelbart beskyttede mod kronisk leversygdom. Dette er fortolkningen fra Dr. Nathan Davies, som er PhD og professor i biokemi ved ”Institute of the Liver and Digestive Health” som er en del af ”University College London”.

Dr. Nathan Davies understreger endvidere at alle forskellige typer kaffe blev behandlet ens i studiet, uanset om det er filterkaffe, instant kaffe eller en kop espresso.

 

Hvor meget kaffe drikker vi i Danmark?

I Danmark drikker vi i gennemsnit 3-4 kopper kaffe hver dag [3]. Dette rangerer Danmark som det 4. mest kaffedrikkende land i verdenen. Det er filterkaffe som er danskernes foretrukne som står for hele 62,3% af forbruget. På andenpladsen finder man instant/pulverkaffe som står for næsten 20% af forbruget [4].

Med mine 3-4 (nogle gange 5) kopper om dagen bidrager jeg også til at tallet ligger som det gør.

Hvor meget kaffe drikker du? og hvorfor drikker du kaffe? Del dit syn på kaffe i kommentarfeltet

 

Referencer

[1] https://www.webmd.com/diet/news/20211026/coffee-found-to-help-liver Adgang d. 19. Nov-2021

[2] https://pri.rn.dk/Sider/12530.aspx Adgang d. 19. Nov-2021

[3] https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/kost/kaffe-sundhed-og-sygdom/#:~:text=Hvor%20stort%20er%20danskernes%20kaffeforbrug,en%20kop%20mere%20end%20kvinder.

Adgang d. 19. Nov-2021

[4] https://kaffe-helbred.dk/kaffens-historie/danskernes-kaffeforbrug/ Adgang d. 19. Nov-2021

Overvægt er et samfundsproblem, siger syv ud af ti danskere

 

Det kan være svært at modstå det lette, søde quick-fix når man mangler energi og overskud

Overvægt anses som et problem for det danske samfund. Det siger et flertal af adspurgte danskere i en rapport som bl.a. Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen er forfattere til. Rapporten belyser danskernes viden og holdninger om overvægt.

Faktisk siger 72% ud af ca. 5000 personer over 18 år at overvægt er et problem for samfundet. Dykker man længere ned i rapporten ser man at 81% af de adspurgte mener, at vi lever i et samfund, der gør det nemt at være inaktivt samt spise mere end hvad godt er. Så langt er de fleste enige om problemstillingen.

Men har overvægtige et personligt ansvar? Det mener tre ud af fire adspurgte i undersøgelsen, men det er den Danske Sundhedsstyrelse ikke enige i.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, så viser erfaringer, at stigmatisering af overvægt kan blive begrænset, hvis flere får en bedre forståelse for, hvordan overvægt og svær overvægt opstår. Stigmatisering skal der gøres noget ved, for dette kan have alvorlige psykosociale og fysiske konsekvenser for den enkelte, fortæller styrelsen.

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Tatjana Hejgaard, siger bl.a. følgende om undersøgelsen: “Det er vigtigt at slå fast, at udvikling af overvægt ikke kun er den enkeltes ansvar, men også er bestemt af både samfundsmæssige forhold og den enkeltes levekår… Hertil kommer den tilbøjelighed til at tage på, som er generisk bestemt… Det er derfor også et samfundsansvar at være med til at forebygge overvægt i befolkningen og at arbejde på at reducere stigmatiseringen af dem, der lever med overvægt og svær overvægt”. [1]

 

Hvor mange er overvægtige og hvad er de helbredsmæssige konsekvenser?

Ifølge Sundhedsstyrelsens egne tal fra 2018 så er 51% af den voksne befolkning er overvægtige. Således er 34 procent moderat overvægtige, mens 17 procent er svært overvægtige. Det er normalt at man anvender BMI (Body Mass Index) som et praktisk mål for at vurdere graden af overvægt hos voksne. Man anvender også ofte taljemål som et supplement til BMI. Overvægt er ikke overraskende sundhedsskadeligt og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med graden af overvægt [2]. Især svær overvægt er forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdomme, fx type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere former for cancer, søvnapnø, ledsmerter i de mest belastede led, psykiske problemer samt fertilitetsproblemer.

 

Hvad kan vi gøre for at få mere sundhed og forebyggelse?

Sundhedogforebyggelse erklærer sig enig med Sundhedsstyrelsen i at stigmatisering skal undgås hvis vi skal komme overvægt til livs men dette løser ikke hele problemet.  Vi har alle naturligvis et kæmpe medansvar for at tage hånd om vores eget liv og sundhed – det er ikke nødvendigvis noget som staten skal løse for en. Sund kost og motion er for de fleste de vigtigste elementer til at opnå en sund vægt.

Her vil jeg anbefale min side: Hvad er en sund diæt?

 

Stabilt blodsukker kan hjælpe

Lavt blodsukker er noget vi alle oplever fra tid til anden. Den lette, hurtige løsning er en sød snack som straks får blodsukkeret op. Effekten er dog ganske kortvarigt da ens blodsukker kort efter vil komme hurtigt ned igen, og måske endnu lavere end før man spiste sin snack. Så kan man spise sig endnu en snack også kommer op igen. Op og ned og op. Ustabilt blodsukker kan være svært at bryde, især hvis man allerede er afhængig af det hurtige fix. Det er svært at komme uden om mineralet chrom, når emnet handler om kroppens regulering af blodsukkeret.

Jeg har tidligere skrevet to artikler om dette emne som jeg kan henvise til her:

Så let undgår du ustabilt blodsukker

Vigtig viden om dit blodsukker

 

Hvad mener du? Er overvægt vores eget ansvar? Del din mening nedenfor eller deltag i debatten på min Facebookside

Kunne du lide denne artikel? Del din mening nedenfor eller deltag i debatten på min Facebookside

 

Referencer

[1] https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Danskernes-viden-om-og-holdninger-til-overvaegt-og-sundhed

[2] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/92e34f6d5d94489f803c677fe757c3c2.ashx#:~:text=%E2%88%92%2051%20procent%20af%20den%20voksne,17%20procent%20er%20sv%C3%A6rt%20overv%C3%A6gtige.

 

 

 

Seks populære påstande om forkølelser: hvad er op og ned?

Pas på med hvidløg op i næsen. Det virker ikke og kan også være ret ubehageligt

Efterhånden som vi vender tilbage til en hverdag som før Corona, så begynder social kontakt og forkølelser igen at blive normalt. En TikTok video er gået viralt hvor en person putter hvidløg op i sin næse som en måde at bekæmpe forkølelse på. Dette er bare en af mange ting som folk forsøger sig med for at få bugt med en ubelejlig forkølelse. Her kigger vi på hvad der er op og ned

  1. Kan man blive forkølet af at blive kold?

Forkølelser forekommer oftere om vinteren end om sommeren. Ligesom ved andre øvre luftvejsinfektioner (dem i næsen, halsen og luftrør) så skyldes disse ofte virusser. Der er faktisk sandhed i at man kan blive forkølet ved at blive kold fordi temperaturændringerne kan påvirke slimhinderne i næse, hals og luftveje negativt. Dette kan muligvis betyde at en forkølelsesvirus har lettere ved at inficere cellerne [1]. Dog er hovedårsagen til at vi oftere får en omgang forkølelse at vi rykker tættere sammen og bruger mere tid indenfor om vinteren. Dette skaber gode forhold iht. at smitte.

  1. Hjælper det at putte hvidløg i næsen?

En TikTok video involverer at sætte et fed hvidløg op i næsten fordi det virker som et naturligt adrenergika (midler som virker på sygdomme i næse og bihuler, eng: decongestant). Dette påstås i hvert fald på det populære medie, som stammer fra Kina. Ved at putte noget op i næsten så blokerer man for flowet af slim, og når man så fjerner dette igen, så starter flowet igen og slimen begynder at dryppe ud af næsen. Dette er ikke en god idé. For det første så hjælper slim med at fange og fjerne bakterier og virusser som kommer ind i næsen men slimen indeholder også antistoffer og kan reducere hvor smitsomme virusser er. For det andet så kan man ødelægge slimhinderne, og dette kan føre til blødninger i næsen og hvidløget kan også sætte sig fast. Til sidst skal det nævnes at hvidløg indeholder en række kemiske forbindelser som kan irritere næsen. Derfor kan det ikke anbefales at putte hvidløg op i næsen. [2]

  1. Kan urter forebygge forkølelse?

Forskellige urter bliver ofte udråbt til at kunne forhindre eller forkorte en forkølelse. Echinacea bliver tit nævnt i den sammenhæng. Nogle videnskabelige studier har fundet at denne urt har en lille forebyggende effekt mod forkølelse. Dog viser den samlede evidens ikke umiddelbart nogen statistisk signifikant effekt [3]. Gurkemeje er også flere steder blevet nævnt som et middel mod forkølelse men også her mangler der studier til at underbygge denne påstand.

  1. Hjælper C-Vitamin mod forkølelse?

Den nobelprisvindende forsker, Linus Pauling, er kendt for hans tese om at C-vitamin i høje doser kan være effektivt mod mange virale infektioner [4]. Et Cochrane review (en grundig gennemgang af alle relevante studier) viste, at C-Vitamin i sig selv ikke kunne forhindre folk i at blive forkølet. Men faktisk viste reviewet at man muligvis kan forkorte længden af sin forkølelse ved at tage C-vitamin. Da C-vitamin i doser på omkring 200 milligram anses som sikkert så kunne dette være en strategi i kampen mod forkølelsen. [5]

  1. Hjælper D-Vitamin mod forkølelse?

D-vitamin er gået fra blot at være et solskinsvitamin associeret med knoglesundhed til nu at være forbundet med reduceret risiko for altmuligt, lige fra hjertekarsygdomme, diabetes og virusser. Dette har medvirket til en stor interesse af D-vitamin som en metode til at holde influenzaer i skak. Senest har der også været meget omtale i forbindelse med COVID-19.

Videnskabelige eksperimenter viser at D-vitamin er vigtigt for at støtte immunforsvaret, og immunforsvaret er essentielt for at kunne bekæmpe virale infektioner [6]. Det kan være et problem at nogle folk har utilstrækkelige niveauer af D-vitamin i blodet. Når vi er ude i solen om sommeren producerer kroppen selv D-vitamin, hvis vi ikke er dækket helt til med tøj, hat og solcreme. Om vinteren kommer mange ofte i underskud da solen ikke er ligeså stærk som om sommeren. Derfor anses det som sandsynligt at man kan forebygge forkølelser ved at tage ekstra D-vitamin i vinter halvåret, som også er anbefalet af de Engelske myndigheder [7]

  1. Hvad med kyllingesuppe?

Kyllingesuppe er også blevet anvendt i generationer til at behandle forkølelser, ligesom det også er tilfældet med honning. Der er måske noget om snakken at det kan lindre symptomerne, men der er ikke meget videnskab som kan støtte tesen om at forkølelser går hurtigere over vha. suppe og honning. Det vand som man får igennem suppen er med til at sikre at man forbliver hydreret, hvilket faktisk kan være svært når man er syg. Desuden kan den varme suppe være med til at lindre en smule men videnskaben er til dato ikke overbevisende [8]

Konklusion

Det kan måske være en fordel at sikre man får nok med D-vitamin og C-vitamin. Det skader bestemt ikke og koster ikke det store at sikre tilstrækkelige niveauer af disse vitaminer. D-pearls fx er et billigt og effektivt tilskud med god absorption. C-vitamin kan man få mange steder men hvis man skal have en god dosis som samtidig er skønsom mod maven, så er den fra Pharma Nord god. Andre metoder skal man holde sig fra, fx at putte hvidløg op i næsen. Hvis man får en omkring forkølelse er det fortsat vigtigt at få hvilket kroppen og drikke rigeligt med væske

 

Kunne du lide denne artikel? Giv gerne din mening til denne nedenfor i kommentarfeltet. Dele af artiklen her er en dansk gengivelse fra en engelsk artikel fra theconversation.com [9].

Read more

Snyd med kopimedicin

Kopimedicin (generika, generisk medicin eller generisk substitution) er billigere alternativer til originale lægemidler

P1 Orientering og Danwatch kunne afsløre d. 12. oktober, at et indisk firma fusker og svindler med medicinske data, som anvendes til at godkende kopimedicin i Danmark [1,2]. Svindelsagen omfatter mindst fem forskellige lægemidler, og disse er af typerne ibuprofen, hjertemedicin, kolesterol- og blodtrykssænkende medicin og D-vitamin. Det fremgår af afsløringen at den danske lægemiddelstyrelse har tidligere ikke ønsket ikke at oplyse navnene på lægemidlerne eller virksomhederne, som har haft anvendt services fra det indiske selskab.

Originale produkter versus kopimedicin

Der kan være gode grunde til at vælge et originalt produkt fremfor kopien. For det første er den primære forskning baseret på det originale lægemiddel. For det andet kan det være svært at lave en kopi som har samme effekt og sikkerhed som originalen.

I programmet P1 Orientering bliver farmaceut og lægemiddelkonsulent Anders Fuglsang interviewet og her udtalte han følgende til spørgsmålet om hvor vigtigt det er at teste kopier af et originalt lægemiddel:

“Det viser sig at det faktisk er meget vigtigt selvom det lyder simpelt at lave en kopi. Det er ikke noget problem at få den rigtige mængde af lægemiddelstoffet ind i en tablet men det er svært at få tabletten til at have de nødvendige egenskaber for at lægemidlet har den samme effekt og sikkerhed. Derfor laver man bio-ækvivalens forsøg. Der er lægemidlet til eksamen […] Der måler man om lægemidlet kommer over i blodbanen og fordeles i målorganet med samme hastighed og i samme udstrækning som originalen”[2].

Disse såkaldte bio-ækvivalens studier skal være af høj kvalitet og integritet hvis man skal kunne vurdere sikkerheden og effekten af en kopi. Dette har ikke været tilfældet for de forsøg som er blevet udført af det indiske firma. Hvis der er tvivl om effekten og sikkerhed af kopien så bør man vælge det originale produkt.

Hvem har svindlet med data?

Det er det indiske firma, Synchron Research, der har svindet med kliniske forsøg ved at manipulere med data ved bl.a. at bytte rundt på blodprøver fra patienterne. Dette er blevet afsløret af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Svindlen kan betyde at de berørte kopilægemidler kan være uden virkning eller i værste fald, have skadelige bivirkninger.

FDA skriver på deres hjemmeside d. 16-September-2021, at data som er lavet af Synchron Research er uacceptable og at studierne, som er udført af Synchron, skal gentages da data ikke er gode nok til at vurdere sikkerheden og effekten af kopiprodukterne, eller til at vise om kopimedicinen virker ligeså godt som originalerne [3]. De medicinalvirksomheder, som har fået forsøg lavet af indiske Synchron, har fået 30 dage til at komme med en plan for hvordan de har tænkt sig at udføre nye forsøg, ellers må disse lægemidler trækkes tilbage fra det amerikanske marked [4]. Som nævnt først i artiklen så har de danske myndigheder ikke ønsket at offentliggøre hvilke specifikke lægemidler der er berørt af sagen. Dog har lægemiddelstyrelsen udtalt til mediet Medwatch.dk, at de har kontaktet de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for at høre nærmere om sagen og deres oplysninger “da der kan være tale om en alvorlig sag” [7]. Desuden har Lægemiddelstyrelsen udtalt: “Hvis vi finder, at reglerne er blevet overtrådt, så tager vi stilling til den konkrete sag og vurderer, hvilke tiltag der eventuelt skal sættes ind med”.

At der foregår svindel med medicinske data er ikke en ny sag. Allerede tilbage i 2017 blev der råbt vagt i gevær [5]. Desværre er det meget svært at påvise denne type af svindel: ”Det skal enten påvises ved hjælp af en whistleblower, eller også skal man føre indirekte bevis for, at svindlen har fundet sted – f.eks ved hjælp af statistiske oplysninger” udtaler farmaceut Anders Fuglsang til Danwatch [1]

Hvad er kopimedicin og hvem godkender kopimedicin i Danmark?

Kopimedicin (generiske lægemidler, generika eller generisk substitution) er billigere alternativer til originale produkter som ikke længere er beskyttet af patenter. På danske apoteker har farmaceuter og farmakonomer pligt til at tilbyde det billigste produkt først når man går ned for at hente sin receptpligtige medicin. Faktisk siger cirka hver anden ja tak til det billige alternativ [2].

Det er faktisk en god ting, for det danske samfund sparer årligt omkring 6 mia. kroner takket været generiske lægemidler [6]. Dette er penge man kan bruge på andre ting indenfor sundhed og forebyggelse af sygdomme.

Der er meget strikse og specifikke krav til producenterne af kopimedicin. I Europa udformes disse krav af det Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), hvis rolle er at beskytte og fremme folkesundhed og dyresundhed ved at vurdere og overvåge lægemidler inden for EU. Den danske lægemiddelstyrelse er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark og deres rolle er at sørge for at EMAs regler bliver fulgt i Danmark og at godkende nye lægemidler til det danske marked.

Den danske lægemiddelstyrelse bør måske overveje at gøre det samme som FDA – trække de omtalte lægemidler tilbage fra det danske marked med mindre pålidelige data bliver gjort tilgængeligt eller som minimum offentliggøre navnene på de lægemidler som er berørt af svindlen fra det indiske selskab, således at den enkelte forbruger selv kan træffe et valg.

Kunne du lide denne artikel? Del gerne din mening nedenfor

Læs også artiklen Kosttilskud fra USA virker ikke

Rettelser til artiklen 28-Okt-2021: Det er blevet tilføjet til artiklen at den danske lægemiddelstyrelse har udtalt sig til Medwatch.dk

Referencer

[1] https://danwatch.dk/undersoegelse/de-skal-tjekke-vores-medicin-men-fusker-i-stor-stil/  adgang d. 20-Okt-2021

[2] https://www.dr.dk/lyd/p1/orientering/orientering-2021-10-12 (fra 34. minut til 42. minut)

[3] https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/notification-pharmaceutical-companies-clinical-and-bioanalytical-studies-conducted-panexcell adgang d. 20-Okt-2021

[4] https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/questions-and-answers-regarding-data-integrity-violations-panexcell-clinical-lab-and-synchron#1 Adgang d. 20-Okt-2021

[5] https://dagensmedicin.dk/firmaer-fusker-kliniske-data-generiske-laegemidler/ adgang d. 20-Okt-2021

[6] http://www.igldk.dk/generika-markedet Adgang d. 20-okt-2021

[7] https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article13360735.ece Adgang d. 28-okt-2021

 

 

Ny forskning viser igen en sammenhæng mellem D-vitamin og COVID-19

Indtil der kommer en sikker og effektiv vaccine mod Coronavirus (COVID-19) bør man gøre, hvad man kan, for at finde andre effektive midler mod virus. Et nyt studie peger på, at D-vitamin måske kan være en billig og enkel metode til at sikre sig.

D-vitamin kan måske beskytte mod coronavirus

Studiet viste, at højere niveauer af D-vitamin måske kan sænke risikoen for at blive testet positiv for COVID-19. Forskningsartiklen, som bl.a. er skrevet af verdens ledende D-Vitamin forsker, Michael F. Holick, er blevet offentliggjort i tidsskriftet PLoS ONE.

Studiet inkluderer testdata fra mere end 190.000 personer i 50 amerikanske stater. Det er med andre ord et meget stort studie med et solidt datagrundlag som er inkluderet i forskernes artikel.

Resultatet viste et såkaldt omvendt forhold mellem indholdet af D-vitamin i blodet og positive analysesvar på COVID-19, se figur nedenfor.

Sammenhæng mellem positive analysesvar på COVID-19 (angivet i procent) og indholdet af D-vitamin i blodet på testpersonerne.
Reference til figur: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252

Men hvad betyder dette? Helt enkelt betyder det, at flere personer med lavt D-vitamin i blodet blev testet positiv for corona i forhold til de personer som havde et højere indhold af D-vitamin i blodet.

Et lavt D-vitamin niveau er når en person har mindre end 20 ng/mL D-vitamin i blodet, hvilket svarer til 50 nmol/L*.

*Indskudt bemærkning fra Sundhedogforebyggelse: ng/mL = nanogram/milliliter, nmol/L = nanomol/Liter. Sidstnævnte enhed er hvad vi typisk anvender i Danmark.

I studiet var der 54% flere der testede positiv for coronavirus blandt personer med lavt D-vitamin, sammenlignet med dem, der havde et D-vitaminniveau på mellem 30-34 ng/mL, svarende til 75-85 nmol/L. Risikoen for at få en positiv coronatest fortsatte med at falde indtil et D-vitamin niveau på 137 nmol/L var nået. Derefter var der ikke yderligere forbedring.

Forskerne kalder resultatet for ”ikke overraskende” da man tidligere har observeret lignende sammenhænge mellem D-vitamin og andre virussygdomme, fx influenza. Det får derfor forskerne til at antyde, at et tilskud af D-vitamin kan være med til at reducere respiratoriske sygdomme, især iblandt folk med lavt D-vitamin i blodet.

Forskerne nævner, at studiet har en begrænsning da studiet er retrospektivt og ikke et klinisk, randomiseret studiet. Retrospektive studier er generelt dårligere til finde årsagssammenhænge, hvilket betyder man ikke med sikkerhed kan sige om D-vitamin faktisk giver lavere risiko for at få corona eller om corona giver lavere D-vitamin niveau.

Konklusionen fra Michael Holick og co. er at man bør undersøge D-vitamins rolle i at reducere risikoen for at få corona i et kontrolleret, klinisk studie. Hvis man kan påvise at D-vitamin kan reducere risikoen for at få corona, så har vi et enkelt og billigt våben til at bekæmpe virus, især for dem med D-vitaminunderskud.

Hvor længe skal vi vente?

Mange læger vil grangiveligt påstå at der ikke findes dokumentation for at D-vitamin kan hjælpe mod corona, hvilket teknisk set er korrekt, hvis man kigger på årsagssammenhæng. Men dertil vil jeg tage en mere pragmatisk tilgang: De fleste danskere mangler D-vitamin, især om vinteren, så det skader ikke med et tilskud D-vitamin.

Professor MSO ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Susanne Gjedsted Bügel, har udtalt til DR.dk at netop D-vitamin er noget, vi godt kan overveje i vinterhalvåret:

”Hvis du er i tvivl, om du får d-vitamin nok, kan du spise en tablet på 10 mikrogram hver dag eller 20 mikrogram hver anden dag. Jeg plejer at anbefale, at man i så fald gør det fra omkring efterårsferien og frem til påske”.

Som en afsluttende bemærkning vil jeg huske læseren på at hvis man tager D-vitamin som tilskud, så skal det være i en olie for at sikre god optagelighed. En tablet som tages med vand har ikke særlig god optagelighed. Herimod er en kapsel med olie langt bedre hvis man vil være sikker på at tilskuddet øger D-vitamin indholdet i blodet.

Google søgning: dvitamin høj optagelighed olie

Referencer

[1] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252

[2] https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/d-vitamin-bliver-udraabt-som-middel-mod-covid-19-men-holder-det

Coenzyme Q10 kan være nøglen til at afhjælpe symptomer fra kroniske lidelser

Et tilskud Coenzyme Q10 kan muligvis være en løsning til at forbedre symptomer forårsaget af kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes og nyresygdom. Dette er konklusionen ifølge en ny artikel fra England som netop er blevet publiceret i det anerkendte The International Journal of Molecular Science [1].

Q10 er et fedtopløseligt molekyle, hvilket betyder at stoffet kan opløses i fedt (fx sojaolie eller olivenolie). Netop denne egenskab hos Q10 mener forskerne har en effekt på fedtsyremetabolisme samt at fremme genekspression, herunder dem som er involveret i inflammation.

”Q10 har en central rolle i alle cellers metabolisme, og Q10 underskud er linket til patogenesen¹ af en række sygdomme” forklarer forskerne i deres review.

”Hjerte-, muskel- og nyrevæv er særligt følsomme overfor de metaboliske konsekvenser af et underskud af denne isoprenoid² (Q10), som manifesterer sig klinisk som henholdsvis Ataksi3, myopati4 og nefrotisk syndrom5”

*Indskudt bemærkning fra Sundhedogforebyggelse: Der er en ordforklaring til nogle af de svære ord i bunden af dette skriv.

”Tidlig identifikation af primær Q10 underskud er essentielt, eftersom mange patienter formentlig ville få bemærkelsesværdige kliniske forbedringer ved at tage Q10, hvis det indtages i en tidlig fase af sygdommen”

Q10 er per definition ikke et vitamin da det produceres af forskellige væv i den menneskelige krop for at beskytte de cellulære membraner i kroppen fra oxidativt stress forårsaget af frie radikaler6.

Q10 er involveret i C- og E-vitamin dannelse og har en rolle som en ”mægler” af inflammation og kolesterol metabolisme.

I øjeblikket er der ikke noget officielt niveau for det anbefalede daglige indtag af Q10 men det er blevet estimeret at omkring 500 milligram om dagen er et godt niveau.

En lille mængde Q10 (omkring 5 milligram) fås hver dag via kosten. Heldigvis produceres langt størstedelen af den livsvigtige Q10 af kroppen selv bl.a. i nyrerne, hjertet, muskler og leveren. Dog aftager kroppens evne til at producere Q10 hurtigt med alderen i de forskellige væv, se kurve over Q10 som falder med alderen.

 

Dokumentation for Q10s effekt og sikkerhed

Artiklen fremlægger desuden dokumentation for Q10s afgørende rolle i at afhjælpe visse sygdomme.

Disse inkluderer det såkaldte Q-symbio studie fra Rigshospitalet som fandt at patienter med hjertekarsygdomme kunne reducere deres risiko for at dø med 42% ved at tage 300 milligram Q10 per dag i kombination med deres normale hjertemedicin [2]. Dette 2 årige studie er det største og længste Q10 studie til dato og blev i 2014 publiceret i det kendte tidsskifte Journal of the American College of Cardiology (JACC).

I et andet studie kunne type 2 diabetikere også forbedre deres symptomer ved et dagligt Q10 tilskud [3]. Ved at tage 200 milligram Q10 om dagen i tre måneder kunne disse patienter sænke deres niveau af det såkaldte HbA1C (Hæmoglobin A1c)

HbA1C er et stof lægerne bruger til at vurdere om diabetessygdommen er under kontrol – et lavere niveau betyder bedre kontrol med sygdommen.

Et andet studie med type 2 diabetes viste at patienter, som tog 150 milligram Q10 om dagen, havde bedre blodsukkerkontrol samt et sænket niveau af igen HbA1C [4].

Kvalitet af Q10 tilskud er vigtigt

Kvaliteten af Q10 tilskuddet er afgørende for at få glæde af de virksomme effekter, understreger forskerne i deres artikel.

”Ethvert Q10 produkt anvendt i kliniske studier skal være fremstillet under farmaceutisk kontrol og skal have dokumenteret biotilgængelighed i forsøgspersonerne” konkluderer forskerne

Q10 råvaren kommer i en krystalform som ikke kan absorberes af kroppen uden forbehandling. Først når Q10 råvaren har fået en særlig behandling og er blevet opløst i en velegnet olie, kan Q10 optages af kroppen. Hvis ikke dette gøres, kan kroppen slet ikke optage Q10 tilstrækkeligt. I den sammenhæng henviser forskerne desuden til et spansk studie som blev offentliggjort i 2018, hvor man påviste store forskelle mellem forskellige Q10 produkter i absorption [5].

”Sekundær CoQ10 underskud er også blevet identificeret i en lang række af sygdomme, herunder hjertekarsygdomme, kronisk nyresygdom, type 2 diabetes og leversygdom. Underskud af Q10 kan delvist skyldes forhøjede niveauer af oxidativt stress netop pga. disse sygdomme.”

Forskerne afslutter

”Igen, signifikant symptomatisk forbedring af disse sygdomme, især ved hjertesvigt, er blevet dokumenteret ved Q10 tilskud”

Opsummering 

Hvis jeg skal opsummere artiklen med få punkter, så lyder de altså således

  • Q10 kan gøre det lettere at leve med kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes og nyresygdom
  • Q10 skal være af høj kvalitet og være fremstillet under farmaceutisk kontrol
  • Q10 niveauer i kroppen falder kraftigt med alderen
  • Q10 tilskud synes at være en sikker, effektiv og nem måde af afhjælpe komplikationer ved sygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes og nyresygdom

 

Et enkelt budskab: Gå efter kvalitet hvis du vil være sikker på at mærke en effekt

Google søgning: ”Q10 høj kvalitet

 

Ordforklaring

1 Patogenese, sygdomsproces, fremkaldelse af sygdom, dvs. de forandringer i organismen, der fører til udvikling af en sygdom, således at der opstår anatomiske, fysiologiske og immunologiske ændringer

2 Isoprenoid: Et molekyle som har en såkaldt isoprenenhed i sit molekyleskilet. Heriblandt Q10.

3 Ataksi: neurologisk tilstand med manglende koordinering af muskelbevægelser

4 Myopati: Muskelsvaghed

5 Nefrotisk syndrom: betyder en samling af symptomer og tegn, der kan skyldes mange forskellige sygdomme i nyrerne

 

Referencer

1 Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism: An Overview, Int. J. Mol. Sci. 202021(18), 6695; https://doi.org/10.3390/ijms21186695

2 The Effect of Coenzyme Q10 on Morbidity and Mortality in Chronic Heart Failure: Results From Q-SYMBIO: A Randomized Double-Blind Trial, JACC: Heart Failure, Volume 2, Issue 6, December 2014, Pages 641-649

3 The effect of coenzyme Q10 supplementation on metabolic status of type 2 diabetic patients, Minerva Gastroenterologica e Dietologica 2013 June;59(2):231-6

4 Effects of CoQ10 Supplementation on Lipid Profiles and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: a randomized, double blind, placebo-controlled trial, J Diabetes Metab Disord . 2014 Jul 25;13:81. doi: 10.1186/s40200-014-0081-6. eCollection 2014.

5 Bioavailability of coenzyme Q10 supplements depends on carrier lipids and solubilization, Nutrition. 2019 Jan;57:133-140. doi: 10.1016/j.nut.2018.05.020. Epub 2018 Jun 27.

https://www.nutraingredients.com/Article/2020/10/01/Co-Enzyme-Q10-s-potential-aids-chronic-condition-symptoms

Mulig sammenhæng mellem D-vitaminmangel og COVID-19

Sunde niveauer af D-vitamin spiller formentligt en rolle i at sænke risikoen for at få coronavirus. Dette er konklusionen af en undersøgelse som fornyeligt blev publiceret af Uchicago Medicine.

D-vitamin kan måske beskytte mod coronavirus

En ny undersøgelse foretaget af forskere ved University of Chicago Medicine fandt en potentiel sammenhæng mellem D-vitaminmangel og risikoen for at få coronavirus.

Forskere undersøgte 489 patienter og fandt frem til at dem, som var i underskud af D-vitamin og ikke fik behandling, havde næsten dobbelt så høj tilbøjelighed til at få COVID-19 sammenlignet med patienter med normale niveauer af D-vitamin.

“D-vitamin er vigtig for immunsystemets funktion, og det har tidligere vist sig, at D-vitamin nedsætter risikoen for virale luftvejsinfektioner,” sagde David Meltzer, MD, PhD og chef for hospitalsmedicin ved UChicago Medicine samt hovedforfatter af Studiet. “Vores statistiske analyse antyder, at dette også kan være tilfældet for COVID-19-infektionen.”

Patienterne, der var involveret i undersøgelsen, fik målt deres D-vitaminindhold inden for et år før de fik foretaget en COVID-19-test.

Undersøgelsen indikerede desuden at halvdelen af amerikanere har mangel på D-vitamin. Frekvensen af registrerede med underskud af D-vitamin er endnu større i afroamerikanere og latinamerikanere samt i områder hvor sollys er begrænset året rundt, fx Chicago.

“At forstå, om behandling af D-vitaminmangel ændrer COVID-19-risikoen, kan være af stor betydning lokalt, nationalt og globalt,” sagde Meltzer.

Ifølge forskere kan regeringers opfordring til at blive hjemme givetvis reducere spredningen af ​​COVID-19 men også sænke ens soleksponering, hvilket potentielt kan øge behovet for et tilskud af D-vitamin D.

”D-vitamin er billigt, generelt meget sikkert at tage” udtalte Meltzer.

Tilskud af D-vitamin også relevant i Danmark

Sollys fra midten af august til midten af maj har ikke styrke nok på de danske breddegrader til at vi kan danne nok D-vitamin i huden, hvorfor tilskud kan være relevant for de fleste. Alder, hudfarve og anvendelse af solcreme er tidligere blevet påvist at kunne påvirke vores evne til at omdanne solens stråler til D-vitamin.

Solskin om sommeren, hvor solens UV-B-stråler har styrke nok til at danne D-vitamin i huden er en oplagt kilde. Desværre har sommeren i år været forholdsvis beskeden hvor især juli var et lavpunkt. Juli endte med at være den koldeste juli måned i 22 år med kun 170 timer hvor normalen ifølge DMI ligger på 242 timer. Herudover valgte mange danskere at holde ferie i Danmark i år hvilket formentligt betyder at mange kommer til at gå ind i vintermånederne med lave D-vitamin niveauer.

Derfor må den mest pålidelige og stabile metode til at sikre et sundt D-vitamin niveau nok være at tage et kosttilskud.  Kapsler med D3 vitamin opløst i olivenolie er blandt de mest foretrukne løsninger til voksne for sikre god optagelse i kroppen.

D-vitamin tilskud med god optagelighed

 

Link til andre artikler med fokus på D-vitamin og COVID-19:

Forskning tyder på gavn af D-vitamin mod Corona-virus

Mørkhudede danner mindre D-vitamin

Mange danskere lider af D-vitamin mangel

Reference

JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2019722. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19722

Mere evidens: Coenzym Q10 kan forbedre kontrol med diabetes

Coenzym Q10 (Q10) kan muligvis forsinke progressionen af type-2 diabetes, ifølge ny forskning.

Dem, der er diagnosticeret med type 2 diabetes mellitus (omtalt diabetes i resten af denne artikel), viser ofte tegn på Q10 mangel. Q10 er et vitaminlignende stof, som findes i cellernes mitokondrier. Q10 er bl.a. nødvendigt for omdannelse af glukose til energi (ATP) og fungerer endvidere som en antioxidant, som beskytter vores celler mod oxidativt stress og frie radikaler. Derfor kan mangel på Q10 kan være problematisk.

Q10 tilskud kan være med til at sikre bedre kontrol med type 2 diabetes

Der er findes allerede megen evidens for at Q10 tilskud kan forbedre patienters kontrol med diabetes. En gruppe forskere fra Arak University i Iran har undersøgt  effekten af Q10 tilskud i diabetes patienter. Formålet med studiet var at vurdere effekterne af Q10 tilskud på blodindholdet af adiponectin, leptin, 8-isoprostane, malondialdehyd og A/L ratio i 68 kvinder med diabetes. Disse stoffer er såkaldte biomarkører. Disse bruges til at identificere og vurdere sygdomme. Fx er lave blodværdier af adiponectin ofte forbundet med type 2 diabetes. Høje niveauer af 8-isoprostane kan indikere øget oxidativt stress. Høje niveauer af leptin og malondialdehyd kan indikere øget oxidativt stress og insulin resistens.

 

Resultaterne af studiet

Det dobbelt blindede studie inddelte de deltagende kvinder i to grupper. Den ene gruppe fik 100 mg Q10 om dagen. Den anden gruppe fik placebo. De kvinder, der fik Q10, øgede deres værdier af adiponectin signifikant. Niveauerne af 8-isoprostane, leptin og malondialdehyd faldt som følge af Q10 tilskud.

Studiets forskere konkluderede, at Q10 tilskud kan være med til at forbedre insulin resistens og reducere oxidativt stress i diabetes patienter.

 

Mangel på Q10

Jeg har oprettet en google søgestreng med søgeordene ”forebyggelse og mangel q10 god optagelighed”, hvis du ønsker mere information om Q10.

Læs mere om hvad Q10 ellers er godt for

Fy for den lede kolesterol

Coenzym Q10 fjerner bivirkninger fra kolesterolsænkende medicin

 

Reference

Mahsa Gholami, Parvin Zarei, Bahman Sadeghi Sedeh, Fatemeh Rafiei & Ali Khosrowbeygi (2018)Effects of coenzyme Q10 supplementation on serum values of adiponectin, leptin, 8-isoprostane and malondialdehyde in women with type 2 diabetes, Gynecological Endocrinology, DOI: 10.1080/09513590.2018.1481944

Kort nyt: God sikkerhedsprofil på D-vitamin

Nu har en gruppe forskere fra New Zealand dokumenteret en høj sikkerhed ved indtagelse af højdosis D-vitamin i en periode på flere år.

Indtagelse af fedtopløselige vitaminer har i mange år været fulgt op af advarsler om farene ved at overdosere dem. Alt kan naturligvis overdoseres, også fedtopløselige vitaminer, men det ser efterhånden ud som om, der skal ekstraordinære tiltag til for at pådrage sig skader fra indtagelse af denne type vitaminer. A-vitamin og E-vitamin står tilbage som de eneste fedtopløselige vitamin, hvor risikoen for at få for meget stadig er mest reel.

 

Formået med undersøgelsen, som var randomiseret, dobbelt-blindet og placebokontrolleret, var at dokumentere sikkerheden af vitamin D3 givet i en høj dosering over en længere periode. Forskerne fik deres data fra en undersøgelse med 5108 personer i alderen 50 – 84 år fra New Zealand. Halvdelen af deltagerne fik D3-vitamin i form af 100.000 internationale enheder (2500 mikrogram) en gang om måneden, og den anden halvdel af deltagerne fik placebokapsler en gang om måneden i gennemsnitligt 3,3 år, fra 2,5 år til 4,2 år. Alle deltagere besvarede desuden et månedligt spørgeskema, som handlede om de oplevede nogen bivirkninger i forbindelse med indtagelse af kapslerne. Ingen af deltagerne vidste, om de fik D-vitamin-kapsler eller placebo-kapsler.

 

Resultater

Resultatet af undersøgelsen viste, at 419 deltagere (16,5%) fra D-vitamingruppen havde rapporteret om mindst en bivirkning. I placebogruppen havde 399 deltagere (15,8%) rapporteret om mindst en bivirkning. Altså næsten det samme. Forskellen er da heller ikke statistisk signifikant, hvilket vil sige, at den kan bero på et tilfældigt udsving.

Det var de samme ting D-vitamin- og placebogruppen rapporterede som bivirkninger, dvs. luftvejsinfektioner, symptomer fra mave-tarmkanalen, uspecifik træthed, svimmelhed, hudproblemer samt ubehag af ukendt årsag. Den hyppigst rapporterede bivirkning var imidlertid smerte, som blev rapporteret af 3,1% af deltagerne i D-vitamingruppen og af 3,4% af deltagerne i placebogruppen.

Forskerne konkluderede, at tilskud på 100.000 internationale enheder (2500 µg) D3-vitamin i gennemsnitligt 3,3 år ikke havde indflydelse på deltagerne bivirkningsprofil.

 

Det synes vigtigt ikke at komme i underskud af D-vitamin

Jeg har tidligere skrevet om D-vitamin her på bloggen, som kunne være interessant at genbesøge.

Mange danskere lider af D-vitamin mangel

D-vitamin kan redde patienter med brystkræft

D-vitamin kan forebygge sygdomme

Reference

Scragg R, Khaw K, Toop L, et al. Monthly High-Dose Vitamin D Supplementation and Cancer RiskA Post Hoc Analysis of the Vitamin D Assessment Randomized Clinical TrialJAMA Oncol. Published online July 19, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.2178