Anti-aging og sundhed: ernæring er bedre end lægemidler

Frugt og grønsager er de vigtigste elementer af en sund diæt

‘Let thy food be thy medicine and medicine be thy food’. Sådan sagde den græske læge Hippokrates ca. 400 år før vores tidsregning. En dansk oversættelse kunne lyde ‘Lad mad være din medicin og medicin være din mad’. Hippokrates har fået betegnelsen “lægekunstens fader” og var en af de første personer til at adskille medicinfaget fra religion og overtro. Før Hippokrates’ tid troede folk at sygdom var guds straf og denne fejlopfattelse gik Hippokrates i rette med. Selvom eftertiden siden har påvist at flere af Hippokrates’ ideer og teorier om menneskekroppens anatomi og fysik var helt forkert, så havde han alligevel fat i den lange ende da det kom til sygdomsforståelse. Han argumenterede dengang for at sygdom formentligt var et produkt af miljø, diæt og livsstil. Dette har vist sig at være helt rigtigt. Let thy food be thy medicine and medicine be thy food.

Her i år 2021, ca. 2400 år senere, lever forskningen indenfor madens indvirkning på kroppens funktioner i bedste velgående. En ny forskningsartikel fra Australien, University of Sydney, har givet ny indsigt ind i hvordan diæt kan påvirke sundhed og aldring. Forskningen viste, at ernæring havde en større effekt på cellernes aldring samt metaboliske sundhed end hvad lægemidlerne metformin, rapamycin og resveratrol havde. Disse lægemidler anvendes ofte til at behandle diabetes samt at sænke hastigheden for cellernes aldringsproces. Resultaterne indikerede tilmed at diæten er et stærkere værktøj til at holde sygdomme som diabetes, slagtilfælde og hjertekarsygdomme i skak end de undersøgte lægemidler.

Diæt påvirker vores helbred og aldring

Forskerne fandt frem til at kalorieindtaget og kostsammensætningen af proteiner, fedt og kulhydrater havde stor effekt på leveren og levercellens funktion. Protein og det totale kalorieindtag havde særlig stor effekt, ikke kun på det metaboliske system, men også på nogle fundamentale processer som kontrollerer hvordan vores celler fungerer.

Den ledende forsker, professor Le Couteur udtrykte: ”Vi ved alle sammen, at hvad vi spiser, påvirker vores helbred, men dette studie viste hvor dramatisk mad kan påvirkelig mange af de processer som opererer i vores celler. Dette giver os indsigt i hvordan diæt påvirker vores helbred og aldring”.

Mere specifikt, så påvirkede proteinindtag aktiviteten i mitokondrierne, som er kroppens energifabrikker. Mængden af protein og kalorier påvirkede også hvor præcist celler oversatter deres gener til forskellige proteiner som er nødvendige for at celler kan fungere optimalt og danne nye celler. Disse to fundamentale celleprocesser er linket til aldringsprocessen i kroppen.

Til sammenligning så virkede lægemidlerne ved at dæmpe cellens metaboliske respons til diæt fremfor at omforme dem. Forskerne fandt faktisk mere specifikke sammenspil mellem de biokemiske effekter af lægemidlerne og diætsammensætningen: Et anti-aging lægemiddel havde en større effekt på ændringerne i cellerne forårsaget af fedt og kulhydrater hvorimod et cancer- og diabetesmedikament begge blokerede effekterne af proteiner på mitokondrierne. På den måde kunne lægemidlerne påvirke hvordan

Vitaminer og mineralers påvirkning af aldringsprocesser

Studiet fra Australien fokuserede primært på de såkaldte makronæringsstoffer, protein, fedt og kulhydraters effekt på kroppens aldringsproces, men desværre ikke mikronæringsstoffers (vitaminer og mineraler).

En hurtig søgning på Google Scholar viser, at der de senere år har der været en del forskning indenfor det vitaminlignende stof Coenzym Q10s anti-aging og longevity egenskaber [3, 4, 5]. Spormineralet selen har også været undersøgt som et muligt anti-agingmiddel fordi stoffet ofte citeres for at spille en rolle i forebyggelse af inflammation, hjertekarsygdomme, injektioner og cancer [6,7]. Selvom der mangler store, kontrollerede kliniske studier til at give mere data, så tegner der sig umiddelbart et billede af disse stoffer er en essentiel del af en sund aldringsproces.

Vil du læse mere om sund aldring med Q10 og selen?

Nørdeafsnittet

Denne forskning, som er blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift “Cell Metabolism”, bygger videre på forskernes tidligere arbejde i mus og mennesker. Forskerne har nemlig tidligere vist at diæten sammen med specifikke kombinationer af proteiner, fedt og kulhydrater har en beskyttende effekt mod aldring, fedme, hjertekarsygdomme, dysfunktionelt immunsystem samt risikoen for metaboliske sygdomme som fx type 2 diabetes.

Seniorforsker, medforfatter og Akademisk Direktør hos Charles Perkins Center i Sydney, Professor Stephen Simpson har udtalt at lægemidler kan påvirke de samme såkaldte biokemiske pathways som næringsstoffer. Af denne grund er der blevet lagt meget arbejde i at finde lægemidler som kan forbedre den metaboliske sundhed og aldring uden at man behøver at ændre i diæten.

Forskerne ønskede at undersøge om lægemidler eller diæt var bedre til at re-modulere “ernærings-sensing” og metaboliske pathways i kroppen. Herudover ønskede de også at undersøge om lægemidler eller diæt interagerede med hinanden og gjorde hinanden mere eller mindre virksomme.

Professor Simpson udtalte: “Diæt er et stærkt medikament. Dog administreres lægemidler i disse dage uden nogen stillingtagen til hvorvidt og hvordan disse lægemidler interagerer med vores diæt – også selvom disse lægemidler er designet til at virke på samme måde og på den samme pathway som diæt… vi så at diætsammensætning havde en langt stærkere virkning end lægemidler… Fordi mennesker i bund og grund deler samme ernærings-signal pathways som mus, så indikerer denne forskning at mennesker ville få større effekt ved at ændre deres diæt fremfor at tage lægemidler, hvis de ønsker bedre metabolisk sundhed”.

Studiedesign

Forskningsholdet designede et komplekst musseforsøg med over 40 forskellige behandlinger, hvor hver enkelt behandling havde varierende diætindhold af proteiner, fedt, kulhydrater, kalorier og lægemiddelkoncentration. Studiet blev lavet for at undersøge effekten af tre anti-aging lægemidler på leveren, som er et hovedorgan i kroppens metabolisme. En af styrkerne ved studiet var brugen af det såkaldte “Geometric framework for nutrition” som blev udviklet af bl.a. professor Simpson. Dette framework gjorde det muligt for forskerne at vurdere effekten af de mange unikke diætsammensætninger på sundhed og sygdomme fremfor at kigge på enkelte næringsstoffer, som man ofte gør i andre studier.

Ledende forsker på projektet, Professor David Le Couteur, fortalte at selvom dette studie var meget komplekst så viser det samtidigt hvor vigtigt det er undersøge mange forskellige diæter på samme tid og ikke kun enkelte diæter: ”Denne tilgang er den eneste måde hvorpå vi kan få et overblik over interaktionen mellem diæt, vores sundhed og fysiologi.”

Læs hele forskningsartiklen her

Citaterne er frit oversat fra en reference 2, hvor forskerne udtalte sig til universitets hjemmeside.

 

Referencer

1 Le Couteur, David G., et al. “Nutritional reprogramming of mouse liver proteome is dampened by metformin, resveratrol, and rapamycin.” Cell metabolism (2021).

2 https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/11/15/diet-trumps-drugs-for-anti-ageing-and-good-metabolic-health.html?campaign=2021_SAM&source=email&area=university&a=alumni&type=o&pid=sam-extra-dec

3 Aaseth, Jan, Jan Alexander, and Urban Alehagen. “Coenzyme Q10 supplementation–in ageing and disease.” Mechanisms of Ageing and Development (2021): 111521.

4 Takahashi, Mayumi, and Kazuhide Takahashi. “Water-soluble CoQ10 as a promising anti-aging agent for neurological dysfunction in brain mitochondria.” Antioxidants 8.3 (2019): 61.

5 Takahashi, Mayumi, and Kazuhide Takahashi. 2019. “Water-soluble CoQ10 as A Promising Anti-aging Agent for Neurological Dysfunction in Brain Mitochondria” Antioxidants 8, no. 3: 61.

6 Alehagen, Urban, et al. “Impact of Selenium on Biomarkers and Clinical Aspects Related to Ageing. A Review.” Biomolecules 11.10 (2021): 1478.

7 Shu, Yanling, et al. “Association of dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults.” Clinical Nutrition 39.10 (2020): 3086-3091.

Drik op: Kaffe er godt for leveren ifølge et nyt stort studie

Så længe, der er koffein tilstede, så betyder det måske knap så meget hvilken slags kaffe, man drikker.

Drikker man mere end tre kopper kaffe om dagen så kan man opleve færre leverproblemer. Dette er konklusionen fra et stort studie fra USA, som for nyligt er blevet offentliggjort.

Dette studie formodes at være det mest omfattende af sin slags. Forskerne kiggede bl.a. på kaffes sundhedseffekter på leveren. Studiet er baseret på tal fra den såkaldte ”National Health and Nutrition Examination Survey”, hvor man spurgte ind til deltagernes drikke- og spisevaner.

”Dette er det tættest vi nogensinde kommer på at få et link mellem hvad folk spiser eller drikker og deres leversundhed”. Sådan forklarede Elliot Tapper, som er Ph.d., læge og en af forskerne bag studiet.

Forskerne kiggede på data fra ca. 4500 deltagere som deltog i undersøgelsen i perioden 2017-2018. Deltagerne havde en gennemsnitlig alder på 48 år og 73% var overvægtige. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem kaffeindtag og fedtlever. Til gengæld fandt forskerne en sammenhæng mellem kaffe og en nedsat risiko for fibrose. De deltagere, som drak mere end tre (3) kopper om dagen, havde mere favorable fibroscanninger (scanning af leveren).

Fibroscanninger udføres med ultralyd og resultatet angives i enheden kilopascal. Værdier lavere end 7 kilopascal er det samme som ikke betydende fibrose hvor værdier mellem 7 og 12 er betydende fibrose [2]. Højere værdier end 12 kan fører til skrumpelever (også kalder levercirrose)

”Der er hepatologer i hele verdenen som aktivt anbefaler kaffe – de vil føle sig bemyndiget af disse data” fortæller Dr. Elliot Tapper. Han fortsætter ”Jeg vil gerne se mere data før jeg starter med at bruge vores værdifulde tid på at vejlede patienter om kaffe. Der er mange andre data-drevne interventioner mod leversygdomme som vi burde fokusere på.

Dog fortæller forskeren også at dette studie vil være vigtigt for patienter som er interesseret i mere naturlige behandlinger: ”for patienter, som er meget interesseret i en naturlig intervention og som gerne vil tage en aktiv rolle for deres leversundhed, her vil jeg fortælle dem at undgå kulhydrater og motionere mere – og at det er OK at drikke kaffe som en del af den daglige rutine”.

 

Bekræftende tal fra England

Et andet studie som er baseret på tal fra Storbritannien viste også at kaffe umiddelbart beskyttede mod kronisk leversygdom. Dette er fortolkningen fra Dr. Nathan Davies, som er PhD og professor i biokemi ved ”Institute of the Liver and Digestive Health” som er en del af ”University College London”.

Dr. Nathan Davies understreger endvidere at alle forskellige typer kaffe blev behandlet ens i studiet, uanset om det er filterkaffe, instant kaffe eller en kop espresso.

 

Hvor meget kaffe drikker vi i Danmark?

I Danmark drikker vi i gennemsnit 3-4 kopper kaffe hver dag [3]. Dette rangerer Danmark som det 4. mest kaffedrikkende land i verdenen. Det er filterkaffe som er danskernes foretrukne som står for hele 62,3% af forbruget. På andenpladsen finder man instant/pulverkaffe som står for næsten 20% af forbruget [4].

Med mine 3-4 (nogle gange 5) kopper om dagen bidrager jeg også til at tallet ligger som det gør.

Hvor meget kaffe drikker du? og hvorfor drikker du kaffe? Del dit syn på kaffe i kommentarfeltet

 

Referencer

[1] https://www.webmd.com/diet/news/20211026/coffee-found-to-help-liver Adgang d. 19. Nov-2021

[2] https://pri.rn.dk/Sider/12530.aspx Adgang d. 19. Nov-2021

[3] https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/kost/kaffe-sundhed-og-sygdom/#:~:text=Hvor%20stort%20er%20danskernes%20kaffeforbrug,en%20kop%20mere%20end%20kvinder.

Adgang d. 19. Nov-2021

[4] https://kaffe-helbred.dk/kaffens-historie/danskernes-kaffeforbrug/ Adgang d. 19. Nov-2021

Overvægt er et samfundsproblem, siger syv ud af ti danskere

 

Det kan være svært at modstå det lette, søde quick-fix når man mangler energi og overskud

Overvægt anses som et problem for det danske samfund. Det siger et flertal af adspurgte danskere i en rapport som bl.a. Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen er forfattere til. Rapporten belyser danskernes viden og holdninger om overvægt.

Faktisk siger 72% ud af ca. 5000 personer over 18 år at overvægt er et problem for samfundet. Dykker man længere ned i rapporten ser man at 81% af de adspurgte mener, at vi lever i et samfund, der gør det nemt at være inaktivt samt spise mere end hvad godt er. Så langt er de fleste enige om problemstillingen.

Men har overvægtige et personligt ansvar? Det mener tre ud af fire adspurgte i undersøgelsen, men det er den Danske Sundhedsstyrelse ikke enige i.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, så viser erfaringer, at stigmatisering af overvægt kan blive begrænset, hvis flere får en bedre forståelse for, hvordan overvægt og svær overvægt opstår. Stigmatisering skal der gøres noget ved, for dette kan have alvorlige psykosociale og fysiske konsekvenser for den enkelte, fortæller styrelsen.

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Tatjana Hejgaard, siger bl.a. følgende om undersøgelsen: “Det er vigtigt at slå fast, at udvikling af overvægt ikke kun er den enkeltes ansvar, men også er bestemt af både samfundsmæssige forhold og den enkeltes levekår… Hertil kommer den tilbøjelighed til at tage på, som er generisk bestemt… Det er derfor også et samfundsansvar at være med til at forebygge overvægt i befolkningen og at arbejde på at reducere stigmatiseringen af dem, der lever med overvægt og svær overvægt”. [1]

 

Hvor mange er overvægtige og hvad er de helbredsmæssige konsekvenser?

Ifølge Sundhedsstyrelsens egne tal fra 2018 så er 51% af den voksne befolkning er overvægtige. Således er 34 procent moderat overvægtige, mens 17 procent er svært overvægtige. Det er normalt at man anvender BMI (Body Mass Index) som et praktisk mål for at vurdere graden af overvægt hos voksne. Man anvender også ofte taljemål som et supplement til BMI. Overvægt er ikke overraskende sundhedsskadeligt og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med graden af overvægt [2]. Især svær overvægt er forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdomme, fx type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere former for cancer, søvnapnø, ledsmerter i de mest belastede led, psykiske problemer samt fertilitetsproblemer.

 

Hvad kan vi gøre for at få mere sundhed og forebyggelse?

Sundhedogforebyggelse erklærer sig enig med Sundhedsstyrelsen i at stigmatisering skal undgås hvis vi skal komme overvægt til livs men dette løser ikke hele problemet.  Vi har alle naturligvis et kæmpe medansvar for at tage hånd om vores eget liv og sundhed – det er ikke nødvendigvis noget som staten skal løse for en. Sund kost og motion er for de fleste de vigtigste elementer til at opnå en sund vægt.

Her vil jeg anbefale min side: Hvad er en sund diæt?

 

Stabilt blodsukker kan hjælpe

Lavt blodsukker er noget vi alle oplever fra tid til anden. Den lette, hurtige løsning er en sød snack som straks får blodsukkeret op. Effekten er dog ganske kortvarigt da ens blodsukker kort efter vil komme hurtigt ned igen, og måske endnu lavere end før man spiste sin snack. Så kan man spise sig endnu en snack også kommer op igen. Op og ned og op. Ustabilt blodsukker kan være svært at bryde, især hvis man allerede er afhængig af det hurtige fix. Det er svært at komme uden om mineralet chrom, når emnet handler om kroppens regulering af blodsukkeret.

Jeg har tidligere skrevet to artikler om dette emne som jeg kan henvise til her:

Så let undgår du ustabilt blodsukker

Vigtig viden om dit blodsukker

 

Hvad mener du? Er overvægt vores eget ansvar? Del din mening nedenfor eller deltag i debatten på min Facebookside

Kunne du lide denne artikel? Del din mening nedenfor eller deltag i debatten på min Facebookside

 

Referencer

[1] https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Danskernes-viden-om-og-holdninger-til-overvaegt-og-sundhed

[2] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/92e34f6d5d94489f803c677fe757c3c2.ashx#:~:text=%E2%88%92%2051%20procent%20af%20den%20voksne,17%20procent%20er%20sv%C3%A6rt%20overv%C3%A6gtige.

 

 

 

Seks populære påstande om forkølelser: hvad er op og ned?

Pas på med hvidløg op i næsen. Det virker ikke og kan også være ret ubehageligt

Efterhånden som vi vender tilbage til en hverdag som før Corona, så begynder social kontakt og forkølelser igen at blive normalt. En TikTok video er gået viralt hvor en person putter hvidløg op i sin næse som en måde at bekæmpe forkølelse på. Dette er bare en af mange ting som folk forsøger sig med for at få bugt med en ubelejlig forkølelse. Her kigger vi på hvad der er op og ned

  1. Kan man blive forkølet af at blive kold?

Forkølelser forekommer oftere om vinteren end om sommeren. Ligesom ved andre øvre luftvejsinfektioner (dem i næsen, halsen og luftrør) så skyldes disse ofte virusser. Der er faktisk sandhed i at man kan blive forkølet ved at blive kold fordi temperaturændringerne kan påvirke slimhinderne i næse, hals og luftveje negativt. Dette kan muligvis betyde at en forkølelsesvirus har lettere ved at inficere cellerne [1]. Dog er hovedårsagen til at vi oftere får en omgang forkølelse at vi rykker tættere sammen og bruger mere tid indenfor om vinteren. Dette skaber gode forhold iht. at smitte.

  1. Hjælper det at putte hvidløg i næsen?

En TikTok video involverer at sætte et fed hvidløg op i næsten fordi det virker som et naturligt adrenergika (midler som virker på sygdomme i næse og bihuler, eng: decongestant). Dette påstås i hvert fald på det populære medie, som stammer fra Kina. Ved at putte noget op i næsten så blokerer man for flowet af slim, og når man så fjerner dette igen, så starter flowet igen og slimen begynder at dryppe ud af næsen. Dette er ikke en god idé. For det første så hjælper slim med at fange og fjerne bakterier og virusser som kommer ind i næsen men slimen indeholder også antistoffer og kan reducere hvor smitsomme virusser er. For det andet så kan man ødelægge slimhinderne, og dette kan føre til blødninger i næsen og hvidløget kan også sætte sig fast. Til sidst skal det nævnes at hvidløg indeholder en række kemiske forbindelser som kan irritere næsen. Derfor kan det ikke anbefales at putte hvidløg op i næsen. [2]

  1. Kan urter forebygge forkølelse?

Forskellige urter bliver ofte udråbt til at kunne forhindre eller forkorte en forkølelse. Echinacea bliver tit nævnt i den sammenhæng. Nogle videnskabelige studier har fundet at denne urt har en lille forebyggende effekt mod forkølelse. Dog viser den samlede evidens ikke umiddelbart nogen statistisk signifikant effekt [3]. Gurkemeje er også flere steder blevet nævnt som et middel mod forkølelse men også her mangler der studier til at underbygge denne påstand.

  1. Hjælper C-Vitamin mod forkølelse?

Den nobelprisvindende forsker, Linus Pauling, er kendt for hans tese om at C-vitamin i høje doser kan være effektivt mod mange virale infektioner [4]. Et Cochrane review (en grundig gennemgang af alle relevante studier) viste, at C-Vitamin i sig selv ikke kunne forhindre folk i at blive forkølet. Men faktisk viste reviewet at man muligvis kan forkorte længden af sin forkølelse ved at tage C-vitamin. Da C-vitamin i doser på omkring 200 milligram anses som sikkert så kunne dette være en strategi i kampen mod forkølelsen. [5]

  1. Hjælper D-Vitamin mod forkølelse?

D-vitamin er gået fra blot at være et solskinsvitamin associeret med knoglesundhed til nu at være forbundet med reduceret risiko for altmuligt, lige fra hjertekarsygdomme, diabetes og virusser. Dette har medvirket til en stor interesse af D-vitamin som en metode til at holde influenzaer i skak. Senest har der også været meget omtale i forbindelse med COVID-19.

Videnskabelige eksperimenter viser at D-vitamin er vigtigt for at støtte immunforsvaret, og immunforsvaret er essentielt for at kunne bekæmpe virale infektioner [6]. Det kan være et problem at nogle folk har utilstrækkelige niveauer af D-vitamin i blodet. Når vi er ude i solen om sommeren producerer kroppen selv D-vitamin, hvis vi ikke er dækket helt til med tøj, hat og solcreme. Om vinteren kommer mange ofte i underskud da solen ikke er ligeså stærk som om sommeren. Derfor anses det som sandsynligt at man kan forebygge forkølelser ved at tage ekstra D-vitamin i vinter halvåret, som også er anbefalet af de Engelske myndigheder [7]

  1. Hvad med kyllingesuppe?

Kyllingesuppe er også blevet anvendt i generationer til at behandle forkølelser, ligesom det også er tilfældet med honning. Der er måske noget om snakken at det kan lindre symptomerne, men der er ikke meget videnskab som kan støtte tesen om at forkølelser går hurtigere over vha. suppe og honning. Det vand som man får igennem suppen er med til at sikre at man forbliver hydreret, hvilket faktisk kan være svært når man er syg. Desuden kan den varme suppe være med til at lindre en smule men videnskaben er til dato ikke overbevisende [8]

Konklusion

Det kan måske være en fordel at sikre man får nok med D-vitamin og C-vitamin. Det skader bestemt ikke og koster ikke det store at sikre tilstrækkelige niveauer af disse vitaminer. D-pearls fx er et billigt og effektivt tilskud med god absorption. C-vitamin kan man få mange steder men hvis man skal have en god dosis som samtidig er skønsom mod maven, så er den fra Pharma Nord god. Andre metoder skal man holde sig fra, fx at putte hvidløg op i næsen. Hvis man får en omkring forkølelse er det fortsat vigtigt at få hvilket kroppen og drikke rigeligt med væske

 

Kunne du lide denne artikel? Giv gerne din mening til denne nedenfor i kommentarfeltet. Dele af artiklen her er en dansk gengivelse fra en engelsk artikel fra theconversation.com [9].

Read more

Snyd med kopimedicin

Kopimedicin (generika, generisk medicin eller generisk substitution) er billigere alternativer til originale lægemidler

P1 Orientering og Danwatch kunne afsløre d. 12. oktober, at et indisk firma fusker og svindler med medicinske data, som anvendes til at godkende kopimedicin i Danmark [1,2]. Svindelsagen omfatter mindst fem forskellige lægemidler, og disse er af typerne ibuprofen, hjertemedicin, kolesterol- og blodtrykssænkende medicin og D-vitamin. Det fremgår af afsløringen at den danske lægemiddelstyrelse har tidligere ikke ønsket ikke at oplyse navnene på lægemidlerne eller virksomhederne, som har haft anvendt services fra det indiske selskab.

Originale produkter versus kopimedicin

Der kan være gode grunde til at vælge et originalt produkt fremfor kopien. For det første er den primære forskning baseret på det originale lægemiddel. For det andet kan det være svært at lave en kopi som har samme effekt og sikkerhed som originalen.

I programmet P1 Orientering bliver farmaceut og lægemiddelkonsulent Anders Fuglsang interviewet og her udtalte han følgende til spørgsmålet om hvor vigtigt det er at teste kopier af et originalt lægemiddel:

“Det viser sig at det faktisk er meget vigtigt selvom det lyder simpelt at lave en kopi. Det er ikke noget problem at få den rigtige mængde af lægemiddelstoffet ind i en tablet men det er svært at få tabletten til at have de nødvendige egenskaber for at lægemidlet har den samme effekt og sikkerhed. Derfor laver man bio-ækvivalens forsøg. Der er lægemidlet til eksamen […] Der måler man om lægemidlet kommer over i blodbanen og fordeles i målorganet med samme hastighed og i samme udstrækning som originalen”[2].

Disse såkaldte bio-ækvivalens studier skal være af høj kvalitet og integritet hvis man skal kunne vurdere sikkerheden og effekten af en kopi. Dette har ikke været tilfældet for de forsøg som er blevet udført af det indiske firma. Hvis der er tvivl om effekten og sikkerhed af kopien så bør man vælge det originale produkt.

Hvem har svindlet med data?

Det er det indiske firma, Synchron Research, der har svindet med kliniske forsøg ved at manipulere med data ved bl.a. at bytte rundt på blodprøver fra patienterne. Dette er blevet afsløret af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Svindlen kan betyde at de berørte kopilægemidler kan være uden virkning eller i værste fald, have skadelige bivirkninger.

FDA skriver på deres hjemmeside d. 16-September-2021, at data som er lavet af Synchron Research er uacceptable og at studierne, som er udført af Synchron, skal gentages da data ikke er gode nok til at vurdere sikkerheden og effekten af kopiprodukterne, eller til at vise om kopimedicinen virker ligeså godt som originalerne [3]. De medicinalvirksomheder, som har fået forsøg lavet af indiske Synchron, har fået 30 dage til at komme med en plan for hvordan de har tænkt sig at udføre nye forsøg, ellers må disse lægemidler trækkes tilbage fra det amerikanske marked [4]. Som nævnt først i artiklen så har de danske myndigheder ikke ønsket at offentliggøre hvilke specifikke lægemidler der er berørt af sagen. Dog har lægemiddelstyrelsen udtalt til mediet Medwatch.dk, at de har kontaktet de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, for at høre nærmere om sagen og deres oplysninger “da der kan være tale om en alvorlig sag” [7]. Desuden har Lægemiddelstyrelsen udtalt: “Hvis vi finder, at reglerne er blevet overtrådt, så tager vi stilling til den konkrete sag og vurderer, hvilke tiltag der eventuelt skal sættes ind med”.

At der foregår svindel med medicinske data er ikke en ny sag. Allerede tilbage i 2017 blev der råbt vagt i gevær [5]. Desværre er det meget svært at påvise denne type af svindel: ”Det skal enten påvises ved hjælp af en whistleblower, eller også skal man føre indirekte bevis for, at svindlen har fundet sted – f.eks ved hjælp af statistiske oplysninger” udtaler farmaceut Anders Fuglsang til Danwatch [1]

Hvad er kopimedicin og hvem godkender kopimedicin i Danmark?

Kopimedicin (generiske lægemidler, generika eller generisk substitution) er billigere alternativer til originale produkter som ikke længere er beskyttet af patenter. På danske apoteker har farmaceuter og farmakonomer pligt til at tilbyde det billigste produkt først når man går ned for at hente sin receptpligtige medicin. Faktisk siger cirka hver anden ja tak til det billige alternativ [2].

Det er faktisk en god ting, for det danske samfund sparer årligt omkring 6 mia. kroner takket været generiske lægemidler [6]. Dette er penge man kan bruge på andre ting indenfor sundhed og forebyggelse af sygdomme.

Der er meget strikse og specifikke krav til producenterne af kopimedicin. I Europa udformes disse krav af det Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), hvis rolle er at beskytte og fremme folkesundhed og dyresundhed ved at vurdere og overvåge lægemidler inden for EU. Den danske lægemiddelstyrelse er den øverste lægemiddelfaglige myndighed i Danmark og deres rolle er at sørge for at EMAs regler bliver fulgt i Danmark og at godkende nye lægemidler til det danske marked.

Den danske lægemiddelstyrelse bør måske overveje at gøre det samme som FDA – trække de omtalte lægemidler tilbage fra det danske marked med mindre pålidelige data bliver gjort tilgængeligt eller som minimum offentliggøre navnene på de lægemidler som er berørt af svindlen fra det indiske selskab, således at den enkelte forbruger selv kan træffe et valg.

Kunne du lide denne artikel? Del gerne din mening nedenfor

Læs også artiklen Kosttilskud fra USA virker ikke

Rettelser til artiklen 28-Okt-2021: Det er blevet tilføjet til artiklen at den danske lægemiddelstyrelse har udtalt sig til Medwatch.dk

Referencer

[1] https://danwatch.dk/undersoegelse/de-skal-tjekke-vores-medicin-men-fusker-i-stor-stil/  adgang d. 20-Okt-2021

[2] https://www.dr.dk/lyd/p1/orientering/orientering-2021-10-12 (fra 34. minut til 42. minut)

[3] https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/notification-pharmaceutical-companies-clinical-and-bioanalytical-studies-conducted-panexcell adgang d. 20-Okt-2021

[4] https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/questions-and-answers-regarding-data-integrity-violations-panexcell-clinical-lab-and-synchron#1 Adgang d. 20-Okt-2021

[5] https://dagensmedicin.dk/firmaer-fusker-kliniske-data-generiske-laegemidler/ adgang d. 20-Okt-2021

[6] http://www.igldk.dk/generika-markedet Adgang d. 20-okt-2021

[7] https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article13360735.ece Adgang d. 28-okt-2021

 

 

Det står skidt til med danske mænds sædkvalitet

Sædkvaliteten er mere end halveret i  perioden 1973 til 2011 viser en omfattende gennemgang af 185  relevante studier som for nyligt blev publiceret i det anerkendte tidsskrift, Human Reproduction Update.

Undersøgelsen viste, at problemet er størst hos mænd fra Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand. Hvis man dykker ned i tallene ser det sortest ud, set med danske øjne. Sædkvaliteten hos danske, norske og tyske mænd er nemlig den dårligste i Europa. Hovedfatteren af den store undersøgelse, Hagai Levine fra Hebrew University of Jerusalem, slår alarm og advarer, at hvis tendensen fortsætter, så kan det føre til menneskets endeligt: “Hvis vi ikke ændrer vores måde at leve på, miljøet og kemikalierne vi er udsat for, er jeg meget bekymret for, hvad der vil ske i fremtiden. Med tiden kan vi få et generelt problem med reproduktion, og det kan udrydde menneskeheden” fortalte han til bbn.com.

Andre eksperter har også udtalt sig om tendensen, heriblandt den danske professor ved Syddansk Universitet Tina Kold Jensen. Hun var overrasket over det voldsomme fald I vestlige mænds sædkvalitet fordi hun “troede det muligvis var stoppet”. Hun har tidligere undersøgt sædkvaliteten blandt unge, danske mænd i militæret og her viste det sig, at kvaliteten ikke faldt over 15 år, dog var sædkvaliteten i forvejen lav.

Tina Kold Jensens observationer er i overensstemmelse med den store undersøgelse, som refereres til i begyndelsen af artiklen. Helt præcist er der ikke set yderligere fald i sædkvaliteten hos danske mænd siden 1996, hvilket bestemt er positivt, dog er niveauet stagneret på et meget lavt niveau. I Asien, Sydamerika og Afika har man ikke kunne finde noget signifikant fald i sædkvaliteten.

Hvorfor daler sædkvaliten blandt mænd I den vestlige verden?
Det er uvist hvorfor fertiliteten er styrtdykket i den vestlige verden. Forskere har teorier om at mænds ringe sædkvalitet kan skyldes  En eller flere af følgende: dårlige og usunde levevaner fx usund og ensartet kost, overvægt, rygning, alkoholforbrug, mangel på essentielle vitaminer og mineraler, stress og kemikalier i miljøet, pesticider og plastik. Nogle eksperter har peget på miljø- og livsstilsfaktorer som de væsentligste årsager til det store fald.

Hagai Levine har udtalt: ”Vi må gribe til handling, for eksempel med bedre regulering af menneskeskabte kemikalier – og vi må fortsætte vores indsats med at takle rygning og overvægt

Fakta boks: Kemikalier, der negativt påvirker fertiliteten: Pesticider, tilsætningsstoffer, DDT, PCB, platicizider, NSAID lægemidler (Fx. Ipren, Panodil, Pamol).

Mænds alder spiller også en stor rolle. Ifølge en undersøgelse fra juli måned, så styrkdykker mænds fertilitet efter de fylder 30. Forskerne bag studiet ved ikke præcist, hvorfor og hvordan mænds fertilitet falder med alderen, men de ved, at alderen forringer mænds chance for at få børn. Derfor lyder opfordingen fra forskerne bag dette studie, at mænd skal se ”at komme op af stolen”.

Betydning af ringe fertilitet
I følge Rigshospitalet er det kun 23% af de unge, danske mænd som har god sædkvalitet. Cirka 15% har så nedsat sædkvalitet at en fertilitetsbehandling er en nødvendighed, hvis de ønsker at blive fædre. En nyere dansk undersøgelse har også vist, at ringe sædkvalitet er en markør for helbredet på lang sigt. Jo dårligere sædkvalitet i ungdomsårerne, desto dårligere er de fremtidige helbredsforhold, mht. diabetes og hjerte-karsygdomme. Så udover at flere og flere danske mænd kan risikere forlænget ventetid mht. en ønsket graviditet, så ser det også ud til, at de kommer i kontakt med hospitalsvæsenet før tid. Det er dog fortsat uklart hvorfor mænd med lav sædkvalitet har større risiko for diabetes og hjertekarsygdomme, sammenlignet med mænd med normal sædkvalitet.

Øget fokus på livsstilsændringer og kosttilskud
De generelle anbefalinger fra forskere, der arbejder med fertilitet er, at man skal forsøge at opretholde en sund livsstil, være aktiv og få moderate mængder motion, få tilstrækkelig god søvn og reducere brugen af kemikalier i hverdagen. Især rygevaner er noget som skal overvejes. Der er efterhånden stærk evidens for, at rygning under graviditeten reducerer sønnernes kommende sædkvalitet. Derfor virker det oplagt, at lægge smøgerne på hylden, dog kan kvinders rygning alene ikke forklare det drastiske fald i mænd sædkvalitet.

Der er dog håb for alle mænd (og kvinder) med nedsat fertilitet. Der er i de seneste 10-20 år blevet lavet en række interventionstudier, hvor man har givet både mænd og kvinder forskellige kosttilskud i et forsøg på at forbedre deres chancer for at blive forældre. Der er forholdsvis god evidens for at tilskud af selen, Coenzym Q10 og zink kan forbedre fertiliteten hos mænd.

my-sweet-baby-girl-picture-id480892782-twitter

Kan selen, zink og Q10 knække den kedelige kurve?

Fokus på selen
Når det gælder sædcellernes fremadrettede bevægelighed, det der også kaldes mobilitet, har forskning vist at et dagligt tilskud af mineralet selen er af afgørende betydning for dannelse af normale sædceller og er i stand til at øge deres mobilitet, samt at et lavt selenindhold i sædvæsken øger risikoen for nedsat frugtbarhed. Det skyldes at selenafhængige enzymer beskytter sædcellen under dannelse og dermed også dens halestruktur, hvis piskebevægelser bringer sædcellen fremad. Selen er desuden en vigtig antioxidant der beskytter sædcellen mod oxidative skader. Undersøgelser har vist, at færre skader på DNA fører til en højere frugtbarhed.

Selentilskud kan være  meget relevant eftersom Danmark er et lavselenområde, hvilket medfører at mange danskere ligger tæt ved grænsen for selenmangel eller har decideret selenmangel, og det kan have negativ indflydelse på mænds sædkvalitet. Selengær har vist sig at være yderst effektivt til at bekæmpe selenmangel.

Fokus på Coenzym Q10
Både selen og coenzym Q10 findes i høje koncentrationer i sædcellens midterste del, som består af en af kapsel fyldt med mitokondrier. Mitokondrierne er små strukturer i kroppens celler, der producerer energi. Derfor vil et lavt indhold af Q10 også medføre trætte og langsomme sædceller. Hos nogle ufrugtbare mænd er Q10-indholdet betydeligt lavere end hos normale mænd. Q10 er ligesom selen en vigtig antioxidant, der beskytter sædcellerne mod skader under deres dannelse i testiklerne men også herefter. Tilskud af Q10 har vist at kunne nedsætte antallet af unormale sædceller, og reagensglasforsøg har endvidere vist, at Q10 kan øge sædcellers evne til at trænge ind i ægget.

Fokus på zink
At have tilstrækkeligt zink er også vigtigt for fertiliteten. Zink indgår i dannelsen af sæd, i celledelingen, i dannelse af DNA og har også en vigtig funktion som antioxidant i kroppen. Den moderne livsstil medfører ofte, at mange mangler zink, det går ud over sædkvaliteten og dermed fertiliteten. Da sæd indeholder meget zink, mister mænd store mængder zink i takt med deres sexuelle aktivitet. Et fornuftigt tilskud af zink er i størrelsesorden 15 mg dagligt.

D-vitamin kan også hjælpe de små svømmere
Det har været et meget omdiskuteret emne i mange år, men nu er der rigtig meget evidens for, at mange danskere er i underskud af D-vitamin, især om vinteren og om foråret, hvor eventuelle depoter dannet af sommerens sol er brugt op. Forskning har vist, at også sædceller har brug for D-vitamin. D-vitaminmangel svækker sædcellernes mobilitet og medfører færre normalt udseende sædceller. For at være sikker på niveauet af D-vitamin skal det måles i en blodprøve. Det optimale niveau af D-vitamin i blodet ligger mellem 80-150 nmol/l.

Søg mere om dannelsen af normale sædceller

Referencer
[1] https://academic.oup.com/DocumentLibrary/humupd/PR/dmx022_final.pdf
[2] http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-falder-saedkvaliteten-blandt-vestlige-maend
[3] http://videnskab.dk/krop-sundhed/maends-faldende-saedkvalitet-kan-udrydde-menneskeheden
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582516
[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635736
[6] http://sund-forskning.dk/artikler/forskning-i-selen-q10-og-zink-giver-haab-til-barnloese/
[7] http://www.helse.dk/helsedebatten/category/barnloshed/saedkvalitet/
[8] http://videnskab.dk/krop-sundhed/stor-forskel-paa-30-og-40-aarige-maends-fertilitet

Kosttilskud fra USA virker ikke

Kosttilskud købt online har den seneste uge været et varmt emne på internettet. I mandags bragte ingeniøren en artiklen om, at kosttilskud fra USA ikke indeholdte, hvad der stod på etiketten. 80 % af de undersøgte kosttilskud indeholdt ingen spor af bl.a. ginkgo biloba, ginseng og rød solhat. Produkterne stammede fra de store butikskæder WalMart, Walgreens, Target og GNC og er butikkernes egne mærker (såkaldt private-label). Undersøgelsen viste desuden, at mange af kosttilskuddene var fyldt med ris, hvede, løg, bønner, gulerodeller gran. Produkterne fra de 4 US-kæder som nu er trukket tilbage. Problemet er sikkert endnu mere udbredt, da disse produkter kan være lavet til andre forhandlere under andre handelsnavne og man kan derfor endnu engang kun advare mod at købe produkter på nettet.

Kvalitet og sikkerhed

Når kunden ikke selv kan konstatere om produktet er af den rette type og kvalitet, så må der fortages kontrol af bl.a. det offentlige. I USA er kontrollen desværre til tider ret mangelfuld og den manglende kontrol gør det attraktivt at udskifte dyre ingredienser med billigere. Uden kontrol kan man være ret sikker på ikke at få det man tror man køber. I Danmark er producenter af kosttilskud og naturlægemidler underlagt kontrol af både Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, som er med til at sikre bedre sikkerhed og kvalitet. Fødevarestyrelsen herhjemme tjekker blandt andet om godkendte kosttilskud indeholder sundhedsskadelige stoffer samt om produkterne indeholder de rigtige ingredienser. Det giver en vis kontrol, men hvis man vil være sikker skal man vælge produkter som er produceret under samme vilkår som lægemidler. Det betyder at råvare og produktionfaciliteterne er kontrolleret efter nogle helt andre standarder en man behøver ved en ren kosttilskudsproduktion. Det kan være med til at sikre, at forbrugeren ikke køber katten i sækken, og blot kommer hjem med en kapsel med ris og ingen aktive ingredienser.

Allergi og snydefirmaer kan forekomme

Undersøgelsen fra USA viste som tidligere nævnt, at mange af de undersøgte kosttilskud indeholdte alt muligt, som ikke fremgik af produktbeskrivelsen. Når produkter indeholder ingredienser, som ikke fremgår af etiketten, så udsættes man for en unødig fare, da man kan risikere at indetage stoffer, som man ikke kan tåle. Et eksempel er firmaet Helse Danmark, som reklamere ret kraftigt på nettet, selv på de store dagblades hjemmesider forekommer de. For en almindelig forbruger ser det meget tilforladeligt ud og Helse Danmark lyder jo som noget man har hørt før. Men det er en fupfirma som ligger i Singapore, Sundhedsstyrelsen har forsøgt at stoppe firmaet ogforsendelserne, men de firmaet fortsætter med at lokke folk med slidgigt til at købe deres ulovlige. Firmaet har mange andre hjemmesider, bla. sawpalmetto.dk, curcumin.dk og ginkgobiloba.dk.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at manholder sig til danske butikker

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med undersøgelsen udtalt, at hvis man er forbruger af kosttilskud, at man bør holde sig til danske butikker (herunder Matas og helsekostforretningerne) og undersøger producenternes hjemmesider, som sælger kosttilskud nærmere. Ved at undersøge produktionsvirksomhederne hjemmesider får man som forbruger mulighed for at se, hvem der driver seriøs forskning. Herhjemme kan bl.a.nævnes firmaerne Nycomed og Pharma Nord, hvor sidstnævnte har medvirket i nogle af de mest omtalte videnskabelig studier på kosttilskud der har været udført; Kisel10 og Qsymbio hedder undersøgelserne som viser næringsstofferneselen og Q10 evne til at reducere dødeligheden af hjertesygdomme,både hos raske men også hos svært hjertesyge.

Her kan du bl.a. finde listen over de registrerede kosttilskud i Danmark her

Læs mere om “kosttilskud kvalitet og kontrol udlandske webshops”

Referencer

https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1532311/supplements.pdf
http://ing.dk/artikel/dtu-forsker-saadan-kan-vi-afsloere-svindel-med-kosttilskud-174015
http://ing.dk/artikel/kosttilskud-fyldt-med-alt-mulig-andet-end-der-staar-paa-etiketten-173956
Alehagen,U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U.(2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced aftercombined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-yearprospective randomized double-blind placebo-controlled trial amongelderly Swedish citizens. International Journal OfCardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156
Mortensen SA, et al. The Effect Of Coenzyme Q10 on Morbidity and Mortality in Chronic Heart Failure. Results From Q-Symbio: A Randomized Double-Blind Trial. J Am Coll Cardiol HF 2014. E-pub ahead of print.

Coenzym Q10 forbedrer symptomerne hos fibromyalgipatienter

Tilskud med Coenzym Q10 (Fx Pharma Nord Bio-Quinone) forbedrede symptomerne hos fibromyalgipatienter

Tilskud af coenzym Q10 regulerer niveauet af signalstoffet serotonin og symptomer på depression hos fibromyalgipatienter ifølge et nyt dobbeltblindet pilotstudie udført af en gruppe forskere fra Sevilla i Spanien.

I forlængelse af tidligere undersøgelser med Q10-tilskud til fibromyalgipatienter ønskede forskerne at undersøge effekten på blodpladernes serotonin-indhold samt om fibromyalgipatienterne fik nedsat graden af depressive symptomer efter tilskud med Q10. Forskerne iværksatte et lille, såkaldt pilotstudie der varede 40 dage som involverede 20 fibromyalgipatienter. Halvdelen fik 300 mg Q10 (fra Pharma Nord) daglig fordelt på 1 kapsel tre gange dagligt. Den anden halvdel fik placebo-kapsler.

 

Resultater

Pilotstudiet viste, at indholdet af Q10 og serotonin i blodpladerne blev genoprettet i Q10-gruppen men ikke i placebo-gruppen. Ligeledes observeredes en bemærkelsesværdige forbedring  i de depressive symptomer i Q10-gruppen, men ikke i placebo-gruppen.

 

Fibromyalgi-patienter mangler Q10

Mangel på coenzym Q10 synes at spille en hovedrolle i de fysiologiske ændringer, der følger med flere sygdomme knyttet til depression, så som svær depression, myalgisk encefalomyelitis (ME) og fibromyalgi. Tilskud med Q10 har vist sig at bedre fibromyalgipatienters symptomer signifikant. En forklaring på, hvorfor Q10 virker på fibromyalgi kan være dets evne til at mildne oxidativt stress og beskytte mitokondrierne.

Mangel på Q10 påvirker blodpladernes serotoninindhold og serotoninets funktion som nervesignalstof. Sandsynligvis påvirker Q10-mangel også andre celletyper så som nerveceller i centralnervesystemet.

Klik her for at søge mere om Q10 og fibromyalgi

 

Referencer

Alcocer-Gómez E, et al. Coenzyme Q10 Regulates

serotonin Levels and Depressive Symptoms in Fibromyalgia Patients. Results of a

Small Clinical Trial. Letter. J Clin Psychopharmacol. 2014;34(2):277-8.