D-vitamin kan redde patienter med brystkræft

D-vitamin kan indtages som kostilskud for at sikre et optimalt helbred. Det er vigtigt, at tilskuddet har god optagelighed og er fremstillet under GMP forhold

Brystkræft bliver normalt inddelt i fire stadier. I stadie 1 er der enten ingen tumor fundet uden for brystet eller også er kræftcellerne meget små. I stadie 2 er kræftcellerne enten store eller også er kræftcellerne små men har spredt sig til de lokale lymfeknuder. I stadie 3 har kræften spredt sig til adskillige lymfeknuder men ikke til andre organer. I stadie 4 har kræften spredt sig til andre organer.

Til dato er der ingen forskere, der har gennemført et randomiseret, kontrolleret studium med tilskud af D-vitamin og brystkræftoverlevelse af etiske årsager. Derfor har onkologer (læger, der arbejder med kræft) ikke haft kendskab til hvorvidt en øgning af D-vitamin (25(OH)D) ville øge changen for at overleve.

En gruppe forskere fra det katolske universitet i Korea har imidlertid fundet ud af, at hvis man har eller vedligeholder et D-vitamin niveau over 50 nmol/L, så forbedrer man sine chancer for at overleve brystkræft. De er den første forskergruppe til at måle D-vitamin status over tid og undersøge ændringer i D-vitamin niveauet hos kræftpatienter. De bekræftede, at der er en sammenhæng mellem niveauet af D-vitamin og brystkræft.
Retrospektivt undersøgte forskerne medicinske journaler fra 491 koreanske kvinder med brystkræft som alle blev diagnosticeret ved St. Vincent hospitalet mellem januar 2000 og december 2008. Alle disse kvinder fik målt deres D-vitamin før de fik foretaget deres operation og disse kvinder fik efterfølgende målt deres d-vitamin mindst en gang om året. Forskerne fulgte kvinderne i 4 år og klassificerede kvinderne til at mangle D-vitamin hvis deres niveau var mindre end 50 nmol/L. Deres niveauer var omvendt tilstrækkelige hvis de havde mere end 50 nmol/L d-vitamin i deres blod. Resultaterne for patienterne i stadie 3 var bemærkelsesværdige.
Forskerne kunne se ud fra deres resultater, at de kvinder, der i begyndelsen havde for lidt d-vitamin i deres blod, kunne øge deres chancer for at overleve deres kræftsygdom ved at hæve deres niveauer til over 50 nmol/L. Faktisk var deres changer for at overleve ligeså stor som de kvinder, der hele tiden har haft et højt niveau af d-vitamin. Derimod var overlevelseschancerne dårligere for de kvinder, har hele tiden havde et lavt niveau af d-vitamin. De kvinder, der i begyndelsen havde et højt niveau af d-vitamin men efter 4 år havde et lavt niveau, havde også ringere chance for at overleve.

Forskerne konkluderede: ”Vores resultater demonstrerer at 25(OH)D statussen ved diagnosticeringen og ved 1-year-follow-up er signifikant associeret med overlevelsen af brystkræftpatienter. Disse resultater kan give grobund for at retfærdiggøre kliniske forsøg på at vedligeholde og forbedre patienters 25(OH)D status igennem D-vitamin tilskud eller livsstilsændringer, ikke kun før diagnosen men også efter operation, så man kan forbedre brystkræftpatienters overlevelse især for de patienter, der er i stadie 3 og 4 og for ældre personer. Der skal et større studie til for at bekræfte vores resultat.

Mangler vi D-vitamin i Danmark?
På helårsbasis er det ifølge overlæge, Henrik Hey, 40% af danskerne, som har værdier på mindre end 50 nmol/L og 15-20% af danskerne har alvorligt D-vitaminmangel, dvs. mindre end 25 nmol/L.

Han fortæller, at målinger taget i juni viser, at 37% af danskerne har for lavt D-vitaminniveau i forhold til internationale anbefalinger om,  at værdierne skal være 50-65 nmol/L i blodet. Han mener, at niveauet bør være større end 75 nmol/L
Ifølge flere forskere, så skal vi have 17 gange mere d-vitamin end de officielle anbefalinger.

Søg mere om D-vitamin tilskud

Referencer
Lim et al, Asian Pac J Cancer Prev, 2015, 16(6), 2507-13
https://www.vitamindcouncil.org/blog/vitamin-d-may-be-associated-with-the-survival-of-breast-cancer-patients-09-2015/
http://medwatch.dk/Sygdom___Sundhed/article4706104.ece

One thought on “D-vitamin kan redde patienter med brystkræft

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *